Тук са описани стъпките за разкриване на сметка NICKEL в магазин за тютюн:

  • Отидете при лицензиран продавач на тютюневи изделия

Можете да откриете сметка в магазин за тютюневи изделия ( TABAC ), който разполага с терминал Nickel, справка за тях можете да направите тук.
ВАЖНО! Ще ви бъде изпратен код за идентификация по пощата, за да потвърдите този адрес. Трябва да го впишете на терминала, в магазина за тютюневи изделия ( tabac ) или в интернет в рамките на 15 дни. След изтичането на този период сметката ще бъде затворена.
Трябва да представите оригинала на документа си за самоличност и да посочите валиден адрес.

  • Подайте искане за откриване на сметка

Попълнете анкетата на терминал на Nickel и подпишете договора и заявлението за откриване на сметка на същия терминал.
ВАЖНО! Както при откриването на всяка банкова сметка, прочетете внимателно договора, особено тарифните условия. Проверете например таксите, които се начисляват за внасяне или теглене на пари в брой, допустимите лимити за разходи.

  • Получете данните си за вход и банковите си сметки (RIB)

Ако заявлението за разкриването на сметка е одобрено незабавно, търговецът на тютюн трябва да :
Активира вашата банкова карта;
Ще ви предостави кодовете за автентификация и кодовете за идентифициране, необходими за влизане в уебсайта и за получаване на личния код на кредитната ви карта чрез SMS;
Ще ви предостави банковите ви данни (RIB)

Тези статии могат да са Ви интересни

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Лицата, които нямат постоянен адрес във Франция, но имат доходи от френски източни...

Прочетете още
Uploading