Ангажиментите на AB2PRO

Заплата

Заплата

Заплатата се превежда на 10то число от месеца, винаги точно и навреме.

Contrat

Договор

Френски трудов договор, със социална, здравна и пенсионна осигуровка.

Logement

Квартира

Осигурена квартира за целия период на договора.

Equipements

Екипировка

Предпазната екипировка е предоставена в съответсвие с работното място.

Indemnités

Без такси

За да работите с нас няма да Ви бъде поискана такса за регистрация.

Acomptes

Аванси

Право на искане на аванс след първата изработена седмица.

Те говорят за това най-добре!

Никоя от обявите не съответства на Вашия профил ?

Присъединете се към разрастваща се семейна компания !

Филиал на европейско дружество за набиране на работници за временна заетост, ние приветстваме служители от всички националности и култури.

#Европа #разнообразие #агенцияЗаВременнаЗаетост #AB2PROTEAM

Uploading