Ангажиментите на AB2PRO

Заплата

Заплата

Заплатата се превежда на 10то число от месеца, винаги точно и навреме.

Contrat

Договор

Френски трудов договор, със социална, здравна и пенсионна осигуровка.

Logement

Квартира

Осигурена квартира за целия период на договора.

Equipements

Екипировка

Предпазната екипировка е предоставена в съответсвие с работното място.

Indemnités

Без такси

За да работите с нас няма да Ви бъде поискана такса за регистрация.

Acomptes

Аванси

Право на искане на аванс след първата изработена седмица.

AB2PRO е агенция, която предлага работа в чужбина в различни сектори като строителство, промишленост, логистика, транспорт и хранително-вкусова промишленост. Нашата агенция за временна заетост е посредник между фирмите, които искат да наемат временни служители за определен срок, и хората, които търсят работа като шофьори във Франция. Ролята на агенцията за чуждестранна заетост е да задоволява нуждите на фирмите от временни служители, като им представя кандидати, които притежават необходимите за тези задачи умения и които търсят работа във Франция. Агенциите за временна заетост, които предлагат работа в чужбина, се основават на тристранна връзка между работодател, агенция за временна заетост и работник. AB2PRO, агенция за работа в чужбина, предлага редица предимства като френски трудов договор, заплата винаги точно и навреме, осигурено безплатно настаняване, защитни средства, аванс след първата изработена седмица и не начислява никакви такси или комисиони за работа с нас, така че всеки, който търси работа в чужбина, би могъл да се възползва от услугите ни. Агенцията за временна заетост е тази, която плаща на временния работник, тъй като е негов работодател. Този тип агенции за работа в чужбина предлагат много предимства и се грижат за административните формалности на работодателите и управлението на набирането на персонал, като по този начин се превръщат в основен партньор в областта на заетостта във Франция. Между агенцията за временна заетост и кандидата за временна работа се сключва договор за работа в чужбина.

Предимствата на работата в агенция за временна заетост са многобройни: десетки нови обяви за работа в чужбина ежедневно,  възможност за разнообразни задачи, разнообразие на работната среда, развиване на нови умения, редуване на задачи и работни места, възможност за редуване на периоди на работа и почивка, атрактивно заплащане при временна заетост, достъп до различни програми за финансова помощ.

Временният договор или временното делегиране е френски трудов договор със следните предимства: работникът ще има същите трудови права като френски работник, ще бъде включен във френската система за социална сигурност, ще получава минимална работна заплата (SMIC) и ще се възползва от предимствата на временната работа, като същевременно се ползва от социалната защита на френските работници.

В нашият сайт можете да откриете многобройни обяви за работа в чужбина във Франция, както в сферата на транспорта, така и в сектора на строителството, логистиката, индустрията и хранително-вкусовата промишленост.

Транспортният сектор е важен сектор в рамките на AB2PRO, който предлага множество нови оферти за работа заа шофьори във Франция за тези, които търсят работа в чужбина. AB2PRO предлага най-добрите работни места за шофьори във Франция. Транспорта във Франция е сектор, който непрекъснато се разраства както във Франция, така и в Европа. Нашата компания създаде нови оферти за работа за шофьори във Франция за тези, които търсят работа в областта на транспорта и логистиката във Франция. Транспортният сектор предлага множество работни места във Франция в областта на транспорта и логистиката, което позволява на всички, които търсят работа в чужбина, да намерят подходящата работа според своя опит. В бъдеще транспортният сектор ще предлага по-широк спектър от работни места в чужбина, тъй като в момента най-търсени са новите свободни работни места за шофьори във Франция и AB2PRO ще се опита да отговори на тази нужда. 

Поради това значението на транспортните и логистичните услуги във Франция непрекъснато нараства, което ще доведе до създаването на много предложения за работа в областта на транспорта и логистиката, подходящи за всички временни работници в бъдеще.

Те говорят за това най-добре!

Никоя от обявите не съответства на Вашия профил ?

Присъединете се към разрастваща се семейна компания !

Филиал на европейско дружество за набиране на работници за временна заетост, ние приветстваме служители от всички националности и култури.

#Европа #разнообразие #агенцияЗаВременнаЗаетост #AB2PROTEAM

Uploading