Mențiuni legale

1. Prezentarea site-ului

În temeiul articolului 6 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului www.ab2pro.com sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți interesate în cadrul implementării și monitorizării sale:

Proprietar: AB2PRO – Palma Franța – 4 rue des Douelles – 44830 BOUAYE

Telefon: 02 40 48 44 54
S.A.S. cu un capital de 1.000.000 € – RCS Nantes 508 436 110
Adresa sediului central: 4 rue des douelles 44830 Bouaye

Număr TVA intracomunitar: FR26508436110
Număr SIRET: 50843611000029

Manager publicație : Arthur Cousseau – digital@ab2pro.com
Managerul publicației este o persoană fizică sau o persoană juridică.

Site-ul ab2pro.com este găzduit de:

OVH
2 rue kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
Telefon: +33 (0) 8 203 203 63
E-mail: support@ovh.com

Site-ul ab2pro.com a fost creat de:

Agenția web Enjin
E-mail: contact@enjin.fr
Site-ul web: www.enjin.fr

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite

Scopul acestora este de a defini termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului https://www.ab2pro.com și de a permite utilizatorului să beneficieze de serviciile asociate.

Utilizarea site-ului https://www.ab2pro.com implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Este posibil ca aceste condiții de utilizare să fie modificate sau completate în orice moment, prin urmare utilizatorii site-ului https://www.ab2pro.com sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi decisă de AB2PRO, care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în prealabil datele și orele intervenției.

Site-ul https://www.ab2pro.com este actualizat periodic de către La Société Palma France. De asemenea, notificările legale pot fi modificate oricând: ele sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să le consulte cât mai des posibil pentru a lua cunoștință.

3. Descrierea serviciilor furnizate

Scopul site-ului https://www.ab2pro.com este de a furniza informații despre toate activitățile companiei.

Palma France se străduiește să furnizeze site-ului https://www.ab2pro.com informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, indiferent dacă sunt cauzate de aceasta sau de către terți parteneri care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul https://www.ab2pro.com sunt date cu titlu indicativ și sunt susceptibile de a evolua. În plus, informațiile de pe site-ul https://www.ab2pro.com nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor făcute de când au fost puse online.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice

Depinde de utilizator să asigure compatibilitatea echipamentelor sale și a browserului său pentru a accesa site-ul și serviciile pe care acesta le oferă.

Site-ul folosește tehnologia WordPress.

Site-ul web nu poate fi considerat responsabil pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat.

5. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

Palma France deține drepturile de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, siglele, icoanele, sunetele, software-ul și marcajele.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor elementelor sau a unei părți a site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă fără acordul prealabil scris al: Palma France.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca constituind o încălcare și urmărită în conformitate cu dispozițiile civile și penale prevăzute în materie.

6. Limitele răspunderii

Palma France nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentelor utilizatorului atunci când accesează site-ul https://www.ab2pro.com și care rezultă fie din utilizarea echipamentelor care nu corespund specificațiilor indicate la punctul 4 , fie din cauza unui erori informatice sau a unei incompatibilități.

Palma France nu poate fi, de asemenea, responsabilă pentru daunele indirecte (cum ar fi, de exemplu, pierderea pieței sau pierderea oportunității) rezultate din utilizarea site-ului https://www.ab2pro.com.

În cazul în care este necesar un identificator sau un cod de acces pentru conectarea la serviciile oferite de site, este responsabilitatea Utilizatorului să păstreze identificatorii și codurile de acces astfel încât să rămână strict personale și confidențiale. Prin urmare, orice conexiune realizată cu un nume de utilizator sau un cod de acces valid va fi considerată a fi făcută de Utilizator, iar Palma France nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea lor de către o terță parte.

Spații interactive (posibilitatea de a pune întrebări printr-un instrument de mesagerie) sunt puse la dispoziția utilizatorilor. Palma France își rezervă dreptul de a elimina, fără o notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, dar și în Uniunea Europeană, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. După caz, Palma Franța își rezervă dreptul de a pune la îndoială răspunderea civilă și / sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie …).

Utilizatorul se angajează să furnizeze exact informațiile solicitate fără menționare jignitoare sau ilegală și va rămâne singurul responsabil pentru informațiile menționate, a căror veridicitate le garantează. El se angajează periodic și cât mai curând posibil să le actualizeze, dacă este necesar.

Uploading