Zapisy wymagane przez prawo

1. Prezentacja strony

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony www.ab2pro.com są informowani o tożsamości różnych interesariuszy w ramach jej realizacji i zarządzania:

Właściciel: AB2PRO – Palma Francja – 4 rue des Douelles – 44830 BOUAYE

Telefon: 02 40 48 44 54
S.A.S. z kapitałem 1 000 000€ – RCS Nantes ‎508 436 110
Adres siedziby: 4 rue des douelles 44830 Bouaye

Nr VAT wewnątrzwspólnotowy: FR26508436110
Nr SIRET : 50843611000029

Kierownik publikacji: Arthur Cousseau – digital@ab2pro.com
Kierownikiem publikacji jest osoba fizyczna lub prawna.

Witryna ab2pro.com jest obsługiwana przez:

OVH
2 rue kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
Telefon: +33 (0)8 203 203 63
E-mail : support@ovh.com

Witryna ab2pro.com została stworzona przez:

Agencję web Enjin
E-mail : contact@enjin.fr
Strona internetowa: www.enjin.fr

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług

Celem niniejszych OWK jest określenie ogólnych warunków korzystania ze strony https://www.ab2pro.com i umożliwienie użytkownikowi korzystania z powiązanych usług.

Korzystanie ze strony https://www.ab2pro.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Te warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy witryny https://www.ab2pro.com są proszeni o regularne sprawdzanie ich.

Ta witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników przez cały czas. O przerwaniu związanym z konserwacją techniczną może jednak zdecydować AB2PRO, który następnie postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.

Witryna https://www.ab2pro.com jest regularnie aktualizowana przez Firmę Palma France. Podobnie, informacje prawne można w każdej chwili zmienić: niemniej jednak dotyczą one użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług

Celem strony https://www.ab2pro.com jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Palma France dokłada wszelkich starań, aby witryna https://www.ab2pro.com zawierała możliwie dokładne informacje. Jednak nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, spowodowane przez nią lub przez partnerów zewnętrznych, którzy przekazują jej te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie https://www.ab2pro.com są podane jako wskazówka i prawdopodobnie będą ewoluować. Ponadto informacje na stronie https://www.ab2pro.com nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Umowne ograniczenia na temat danych technicznych

Do użytkownika należy sprawdzenie, czy jego sprzęt jest kompatybilny, a przeglądarka ma dostęp do witryny i oferowanych przez nią usług.

Witryna korzysta z technologii WordPress.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik serwisu wyraża zgodę na korzystanie z serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, który nie zawiera wirusów oraz aktualnej przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i podróbki

Palma France jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania i marek.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody: Palma France.

Jakiekolwiek nieuprawnione użycie strony lub któregokolwiek z elementów, które ona zawiera, będzie traktowane jako naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi przewidzianymi w tej sprawie.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

Palma France ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://www.ab2pro.com , et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.

Palma France ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site https://www.ab2pro.com .

Dans le cas où un identifiant ou un code d’accès serait nécessaire à la connexion aux services proposés par le site, il appartient à l’Utilisateur de conserver ses identifiants et codes d’accès de manière à ce qu’ils demeurent strictement personnelles et confidentiels. De ce fait, toute connexion réalisée avec un identifiant ou un code d’accès valable sera réputée être effectuée par l’Utilisateur et Palma France ne pourra pas être tenu responsable de leur utilisation par un tiers.

Palma France nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony https://www.ab2pro.com i wynikające z użycia niereagującego sprzętu. lub pojawienie się błędu lub niezgodności.

Palma France nie może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony https://www.ab2pro.com.

W przypadku, gdy identyfikator lub kod dostępu jest niezbędny do połączenia się z usługami oferowanymi przez witrynę, obowiązkiem Użytkownika jest zachowanie swoich identyfikatorów i kodów dostępu, aby pozostały ściśle osobiste i poufne. W rezultacie każde połączenie wykonane przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika lub kodu dostępu zostanie uznane za wykonane przez użytkownika, a firma Palma France nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ich użycie przez osobę trzecią.

Interaktywne usługi (możliwość zadawania pytań za pomocą komunikatora) są dostępne dla użytkowników. Palma France zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby prawo obowiązujące we Francji, ale także w Unii Europejskiej, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Palma France zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od używanego środka przekazu (tekst, fotografia…).

Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnie żądanych informacji, bez obraźliwego lub niezgodnego z prawem, wzmianki i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wspomniane wzmianki, których prawdziwość gwarantuje. Zobowiązuje się okresowo i tak szybko, jak to możliwe, aktualizować je w razie potrzeby.

Uploading