Polityka prywatności

1. Zarządzanie danymi osobowymi

Ochrona danych osobowych stonowi istotny element w kwestii zaufania między Palma France i różnymi użytkownikami strony. W związku z tym, to zagadnienie jest poważnie traktowane przez firmę Palma France.

Aby umożliwić Użytkownikowi dokonywanie świadomych wyborów dotyczących wykorzystania jego danych osobowych, Palma France stara się być jak najbardziej przejrzysta i wdrożyła politykę zarządzania w tym obszarze.

W związku z tym Palma France postanowiła wyznaczyć inspektora ochrony danych (Palma France – Arthur COUSSEAU, 4 rue des Douelles – 44830 BOUAYE), który wdraża i weryfikuje prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Dane osobowe, w szczególności w odniesieniu do Ustawa o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.

Palma France i IOD zapewniają wdrożenie nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodny przepływ takich danych.

Aby jak najlepiej zagwarantować ochronę danych osobowych, Palma France wdrożyła również proces kontroli wewnętrznej, a także różne procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności danych osobowych Użytkowników.

Jako pośrednicy zaufania, Palma France dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

1.1. Zebrane dane

Dane dotyczące Użytkowników, które mogą być gromadzone przez Palma France, są ograniczone do minimum i dostosowane do różnych celów. Są one następujące:

Dane zbierane przy wysyłaniu kandydatury:

Dane to: nazwisko, imię, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, poziom kwalifikacji, CV oraz zawarte w nim informacje zawodowe.

Palma France zbiera takie dane tylko za zgodą kandydatów. Niektóre z tych danych są obowiązkowe i oznaczone gwiazdką. Jeśli Użytkownik ich nie przekaże, nie będzie mógł uzyskać dostępu do Usług.

Dane zbierane podczas wysyłania zapytania o dostępny personel:

Gromadzone dane są następujące: imię i nazwisko, stanowisko, telefon, adres e-mail, profil na Facebooku / Messenger.

Palma France zbiera takie dane tylko za zgodą kandydatów. Niektóre z tych danych są obowiązkowe i oznaczone gwiazdką. Jeśli Użytkownik ich nie przekaże, nie będzie mógł uzyskać dostępu do Usług.

Dane o połączeniu zbierane podczas łączenia się i korzystania z Strony:

Pliki cookie: Pliki cookie są używane, w ramach korzystania z Witryny, do zbierania określonych informacji (w szczególności informacji dotyczących komputera używanego do przeglądania, trybu połączenia, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego itp. .) Masz możliwość dezaktywacji plików Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki (patrz: 2. Linki hipertekstowe i pliki cookies).

1.2. Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie tych Danych jest niezbędne, aby umożliwić Użytkownikom:

  • Przesłanie swojej kandydatury na Stronie i wysłanie wiadomości do Palma France,

Informacje wymagane i gromadzone w Witrynie służą do rekrutacji Kandydatów, komunikacji z Kandydatami i administracyjnego zarządzania ich aktami z jednym z naszych Klientów.

Przeznaczone są wyłącznie dla Palma France i firm zainteresowanych profilem Kandydatów. Dane użytkownika nie są przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych. Niemniej jednak Palma France może być zobowiązana do przekazania Twoich danych organom prawnym, jeśli wymaga tego prawo.

Dane o połączeniu są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących przeglądania stron Witryny i generowanego przez nią ruchu.

Żadna decyzja mająca skutki prawne dla Użytkowników nie jest podejmowana poprzez automatyczne przetwarzanie

1.3. Okres przechowywania danych

Dane użytkownika są przechowywane przez Palma France przez okres niezbędny do korzystania z konta Kandydata i / lub subskrypcji Usług udostępnionych im przez Palma France.

W celu ochrony Twoich danych osobowych, po uprzednim ostrzeżeniu i o ile nie zalecisz inaczej, zostaną one usunięte DWANAŚCIE (12) miesięcy od ostatniego połączenia lub ostatniego zlecenia / rekrutacji przez jednego z naszych Klientów.

1.4. Prawa użytkowników do danych

Każdy użytkownik, który wysłał swoją kandydaturę, ma prawo dostępu do danych, poprawienia ich, ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do usunięcia. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, które go dotyczą, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

Możesz uzyskać dostęp i modyfikować swoje dane:

  • bezpośrednio online za pośrednictwem zakładki „Skontaktuj się z nami”,
  • lub pocztą wysyłając zapytanie na następujący adres: Palma France – Arthur COUSSEAU – 4 rue des Douelles – 44830 BOUAYE

Użytkownicy są jednak informowani, że w przypadku usunięcia danych osobowych przez użytkownika, Palma France nie będzie już mogła oferować jego profilu firmom, które mogą być zainteresowane jego zatrudnieniem.

W każdym przypadku użytkownik może złożyć skargę do CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).

1.5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z wymogami RODO Palma France wdraża odpowiednie środki, aby jak najlepiej chronić dane osobowe przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub rozpowszechnieniem.

Pomimo dołożenia wszelkich starań w tej sprawie Palma France nie może zagwarantować naruszenia jej systemu komputerowego i Internetu przez nieupoważnioną osobę trzecią działającą w nielegalnych celach.

1.6. Modyfikacje

Wersja dostępna na stronie https://www.ab2pro.com jest wersją informacji prawnych obowiązujących w dniu połączenia. Z wszystkich powodów, które uzna za przydatne, a zwłaszcza w celu lepszego przestrzegania obowiązującego prawa, Palma France może wprowadzić zmiany w tych informacjach prawnych.

2. Linki hipertekstowe i pliki cookie.

Witryna zawiera szereg linków hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą firmy Palma France. Jednak Palma France nie ma możliwości weryfikacji treści odwiedzanych w ten sposób stron i dlatego nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Przeglądanie serwisu może powodować instalowanie plików cookies na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje dotyczące nawigacji komputera w witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają na celu umożliwienie różnych pomiarów obecności.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

  • W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędziowa (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź na Ok.
  • W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Skonfiguruj reguły zachowania: użyj spersonalizowanych parametrów historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.
  • W Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogram menu (symbolizowany przez trybik). Wybierz opcję Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz zablokować pliki cookie.
  • W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany trzema poziomymi liniami). Wybierz opcję Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij preferencje. W zakładce „Poufność” możesz zablokować ciasteczka.

Palma France korzysta z rozwiązania analitycznego strony trzeciej do odwiedzin, Google Analytics, w celu monitorowania wydajności swojej strony internetowej i zachowania jej użytkowników za pomocą plików cookie. Aby mierzyć sukces naszych zewnętrznych kampanii, używamy również plików cookie, aby poznać źródło odwiedzin.

Nie używamy żadnych natrętnych plików cookie do gromadzenia danych osobowych.

3. Obowiązujące prawo i przypisanie jurysdykcji

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję przypisuje się właściwym sądom w Nantes.

4. Główne prawa, których to dotyczy

  • Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., W szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. W sprawie przetwarzania danych, plików i wolności.
  • Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. O zaufaniu do gospodarki cyfrowej.
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RGPD wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.

5. Słownictwo

Użytkownik: internauta łączący się, korzystając z wyżej wymienionej witryny.

Dane osobowe: „informacje umożliwiające w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

Uploading