Политика за поверителност

1. Защита на лични данни

Защитата на личните данни е основен проблем за доверието между Palma France и различните потребители на сайта. По тази причина , те са основна грижа за Palma France. За да позволи на Потребителя да направи ясен избор относно използването на личните му данни, Palma France се стреми да бъде възможно най-прозрачна и е въвела политика за управление личните данни.

По тази причина, Palma France избра да назначи длъжностно лице по защита на данните (Palma France – Артюр Кусо, 4 rue des Douelles – 44830 BOUAYE), което прилага и проверява правилното прилагане на законодателство за защита на данните, по-специално по отношение на Закона за защита на данните № 78-17 от 6 януари 1978 г.

Palma France и DPO гарантират прилагането на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR), произтичащ от Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни.

В допълнение, за да гарантира най-добре защитата на личните данни, Palma France е внедрила процес на вътрешен контрол, както и различни процедури за сигурност, за да гарантира поверителността на личната информация на потребителите.

Като доверено трето лице, Palma France полага всички усилия да осигури сигурността на вашата лична информация.

1.1. Събирани данни

Данните, които Palma France може да изисква от Потребителите, са ограничени до минимум и са адаптирани към различните за това  цели. Те са както следва :

Данни, събирани при подаване на кандидатура :

Данните са както следва: фамилия, име, личен адрес, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, квалификационно ниво, автобиография и професионалната информация, която се съдържа в нея.

Palma France събира тези данни само със съгласието на кандидатите. Някои от тях са задължителни и обозначени със звездичка. Ако Потребителят не ги предаде, той няма да има достъп до Услугите.

Необходими данни, събирани при необходимост от служители:

Събраните данни са както следва: Име, собствено име, професия, телефон, имейл адрес, профил във Фейсбук / Месинджър.

Palma France събира тези данни само със съгласието на кандидатите. Някои от тези данни са задължителни и обозначени със звездичка. Ако Потребителят не ги предаде, той няма да има достъп до Услугите.

Данни за връзка, събирани по време на първоначалния контакт и първоначалното използване на сайта :

„Бисквитки“: „Бисквитките“ се използват като част от функционирането на Сайта за събиране на определена информация (по-специално информация, свързана с компютъра, използван за сърфиране, режима на свързване, вида и версията на интернет браузъра, операционната система и т.н. .) Имате възможност да деактивирате бисквитките от настройките на вашия браузър (вижте: 2. Хипертекстови връзки и бисквитки.)

1.2. Цели на обработката на данни

Обработката на тези данни е необходима, за да позволи на Потребителите да:

  • Изпратят тяхната заявка на сайта и да изпратят съобщения до Palma France,

Информацията, поискана и събрана на сайта, е с цел набиране на кандидати, комуникация с кандидатите и административно управление на досието им с един от нашите клиенти.

Те са предназначени изключително за Palma Франция и компании, които се интересуват от профила на кандидатите. Потребителските данни не се съобщават на трети страни за целите на търсенето на търговски обекти. Въпреки това от Palma France може да бъде изискано да предаде Вашите данни на правните органи, ако законът изисква това.

Данните за връзката се използват за статистически цели по отношение на справка на страниците на сайта и трафика, който той генерира.

Нито едно решение, което има правни последици за Потребителите, не се взема единствено на база автоматизирана обработка.

1.3. Период за съхранение на данни

Потребителските данни се съхраняват от Palma France за времето, необходимо за използването на техния акаунт за кандидат и/или абонамента им за Услугите, направени достъпни за тях от Palma France.

За да защитим Вашите лични данни, те ще бъдат изтрити ДВАНАДЕСЕТ (12) месеца след последната ви връзка или последното ви назначение от някой от нашите клиенти, освен ако не пожелаете изрично вашите данни да бъдат запазени за по-дълго време.

1.4. Права, засягащи данните на потребителите

Всеки потребител, подал заявление, има право на достъп, коригиране, ограничаване и възражение срещу обработка и изтриване. Потребителят също така има право на преносимост на данни, които се отнасят до него в рамките на разумен период от време и без прекомерни разходи в съответствие с действащите разпоредби за защитата на личните данни.

Можете да осъществите достъп и да промените данните си:

  • директно онлайн чрез раздела « свържете се с нас »,
  • по пощата, като изпратите заявката си на следния адрес: Palma France – Arthur COUSSEAU – 4 rue des Douelles – 44830 BOUAYE

Потребителите трябва да знаят, че в случай на изтриване на лични данни от потребителя ,Palma France вече няма да може да предлага неговият профил на компании, които вероятно биха се заинтересували от неговата професия и услуги.

Във всеки случай потребителят може да подаде жалба до CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).

1.5. Сигурност на личните данни

В съответствие с изискванията на GDPR, Palma France прилага подходящите мерки за най-добра защита на личните данни срещу всяка случайна загуба, неоторизиран достъп, използване, изменение или разпространение.

Въпреки всичките си усилия по въпроса, Palma France не може да гарантира нарушаването на достъпа до своята компютърна система и интернет от неоторизирана трета страна, действаща за незаконни цели.

1.6. Промени/Модификации

Версията, достъпна на уебсайта https://www.ab2pro.com, е версията на правните съобщения, които са в сила от деня на свързването. По всички причини, които счита за полезни, и по-специално за по-добро съответствие с приложимото законодателство, Palma France може да направи промени в тези правни съобщения.

2. Хиперлинкове и бисквитки.

Сайтът съдържа редица хипертекстови връзки към други сайтове, създадени с разрешение от Palma France. Въпреки това, Palma France няма възможност да провери съдържанието на така посетените сайтове и следователно няма да поеме никаква отговорност за този факт.

Разглеждането на сайта може да доведе до инсталиране на бисквитки на компютъра на потребителя. Бисквитката е малък файл, който не позволява да се идентифицира потребителят, но който записва информация, свързана с навигацията на компютър в даден сайт. Така получените данни имат за цел да улеснят последващата навигация в сайта и също така да позволят различни мерки за присъствие. Отказът да се инсталира бисквитка може да направи невъзможен достъп до определени услуги. Потребителят обаче може да конфигурира компютъра си по следния начин, за да откаже инсталирането на бисквитки:

  • В Internet Explorer: раздел „Инструменти (пиктограма във формата на зъб в горния десен ъгъл) / интернет опции. Кликнете върху Поверителност и изберете Блокиране на всички бисквитки. Кликнете втрху Ok.
  • Във Firefox: в горната част на прозореца на браузъра щракнете върху бутона Firefox, след което отидете в раздела Опции. Щракнете върху раздела Поверителност. Конфигурирайте правилата за опазване на: използвайте персонализирани параметри за историята. И накрая го махнете, за да деактивирате бисквитките.
  • В Safari: Щракнете в горния десен ъгъл на браузъра върху пиктограмата на менюто (символизирано от зъбен механизъм). Изберете Настройки. Щракнете върху Покажи разширени настройки. В раздела „Поверителност“ кликнете върху Настройки на съдържанието. В раздела „Бисквитки“ можете да блокирате бисквитки.
  • В Chrome: Щракнете в горния десен ъгъл на браузъра върху пиктограмата на менюто (символизирано от три хоризонтални линии). Изберете Настройки. Щракнете върху Покажи разширени настройки. В раздела „Поверителност“ кликнете върху предпочитанията. В раздела „Поверителност“ можете да блокирате „бисквитките“.

Palma France използва решението на трета страна за анализ на посещенията, Google Analytics, за да следи работата на уебсайта си и поведението на своите потребители чрез бисквитки. За да измерим успеха на нашите външни кампании, ние също използваме бисквитка, за да знаем източника на посещенията.

Ние не използваме никакви натрапчиви бисквитки за събиране на лична информация.

3. Приложимо право и определяне на юрисдикцията

Всеки спор във връзка с използването на сайта е предмет на френското законодателство. Изключителната юрисдикция се възлага на компетентните съдилища в Нант.

4. Основните засегнати закони

  • Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г., по-специално изменен със закон № 2004-801 от 6 август 2004 г. относно обработката на данни, досиета и свободи.
  • Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверие в цифровата икономика.
  • Общ регламент за защита на данните (RGPD, произтичащ от Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни.

5. Лексика

Потребител: Интернет потребител се свързва, използвайки гореспоменатия сайт.

Лична информация: „информация, която позволява под каквато и да е форма, пряко или косвено, идентифицирането на физическите лица, за които се отнася“ (член 4 от закон № 78-17 от 6 януари 1978 г.).

Uploading