Как да попълня листа с изработените часове?

Листа с изработените часове е важен документ в света на временната работа. Наистина, графикът за работното време дава възможност да се идентифицира броят на отработените часове през месеца или временното назначение, за да се оцени размерът на възнаграждението и да се състави фишът за заплати.

Служителите по набиране на персонал трябва да предоставят хартиени таблици за работното време на временните работници. След това временните работници трябва да имат своя график с подпис и печат от ръководителя на обекта или отдела по човешки ресурси. След като графикът е подписан и подпечатан, временните работници трябва да го изпратят на своя служител по наемане на работа.

Задължително е всеки петък за изминалата седмица да се изпращат, подписват и подпечатват изработените часове , за да се плаща на временните работници. Ако месецът приключва през седмицата, е задължително да предоставите часовете, съответстващ на отработените дни през текущия месец.

Листа с часовете трябва да бъде попълнен, както следва:

  1. име на фирмата
  2. Адрес на строителния обект
  3. Номер на седмицата + месеца
  4. Фамилия и собствено име на временния работник (напр.: DURAND Marc)
  5. Ден от седмицата (отбележете работните часове всеки ден: понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък или събота)
  6. Общо часове: Запишете общия брой часове
  7. Общо за седмицата: отбележете общия брой отработени часове през седмицата

За повече информация относно листа с изработените часове, свържете се с вашия служител по набиране на персонал.

Тези статии могат да са Ви интересни

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Лицата, които нямат постоянен адрес във Франция, но имат доходи от френски източни...

Прочетете още
10 невероятни неща за Унгария

Какво ви идва на ум, когато мислите за Унгария? Гулаш супа, червен пипер или палинка?

Прочетете още
Как да отворя сметка Nickel в магазин за тютюневи изделия?

Тук са описани стъпките за разкриване на сметка NICKEL в магазин за тютюн:

Прочетете още
Как да отворите сметка Nickel онлайн?

За само 5 минути в партньорски магазин за тютюневи изделия за сметка на непълнолет...

Прочетете още
Uploading