Karta czasu pracy jest ważnym dokumentem w świecie pracy tymczasowej. Karta czasu pracy umożliwia bowiem odnotowanie liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu lub zleceniu tymczasowym w celu oszacowania wysokości wynagrodzenia i sporządzenia paska wypłaty.

Rekruterzy muszą zapewnić papierowe karty czasu pracy dla pracowników. Następnie pracownicymuszą mieć podpisane i opieczętowane przez kierownika budowy lub dział kadr swoje karty czasu pracy. Po podpisaniu i opieczętowaniu karty czasu pracy, pracownik powinien wysłać ją do swojego rekrutera.

Konieczne jest, aby karta czasu pracy została wysłana, podpisana i opieczętowana w każdy piątek za miniony tydzień, aby pracownicy otrzymali wynagrodzenie. Jeśli miesiąc kończy się w środku tygodnia, należy bezwzględnie dostarczyć kartę czasu pracy odpowiadającą dniom przepracowanym w bieżącym miesiącu.

Karta czasu pracy powinna być wypełniona w następujący sposób:

  1. Nazwa firmy
  2. Adres budowy
  3. Nr. tygodnia + miesiąca
  4. Nazwisko i imię pracownika(np. DURAND Marc)
  5. Dzień tygodnia (należy zwrócić uwagę na godziny przepracowane każdego dnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek lub sobota)
  6. Łączna liczba godzin: odnotować łączną liczbę godzin
  7. Całkowity tydzień: odnotuj całkowitą liczbę godzin przepracowanych w tygodniu

Więcej informacji na temat kart czasu pracy można uzyskać u rekrutera.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować

Jak działa francuski system podatkowy w przypadku pracownika zagranicznego?

Podatki definiuje się jako kwoty pobierane przez administrację publiczną od osób fizycznych i przedsiębiorstw, bezpośrednio lub pośrednio, na s...

Czytaj więcej
Jak działa francuski system podatkowy w przypadku pracownika zagranicznego?

Podatki definiuje się jako kwoty pobierane przez administrację publiczną od osób fizycznych i przedsiębiorstw, bezpośrednio lub pośrednio, na s...

Czytaj więcej
PRZEWODNIK DO DEKLARACJI PODATKOWEJ WE FRANCJI

Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania we Francji, ale uzyskują dochody ze źródeł francuskich, muszą zadeklarować te dochody za pomocą fo...

Czytaj więcej
10 przesądów na temat pracy tymczasowej

Francuskie agencje pracy tymczasowej oferują pracownikom szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są to pracownicy ogó...

Czytaj więcej
Uploading