Данъчна декларация за 2024 г.

Лица, които нямат постоянен адрес във Франция, но имат доходи от френски източници, трябва да декларират тези доходи с помощта на Cerfa №. 2042. Данъчната декларация се подава всяка година от средата на април до края на май или началото на юни чрез теледекларация (декларация по интернет) и в зависимост от департамента по местоживеене.
Всички чуждестранни местни лица трябва да предоставят този попълнен документ на френските данъчни власти и да изтеглят CERFA № 2041-E, също попълнен.
За да попълните първия документ, предоставен от френската администрация, трябва да следвате следните стъпки

 1. Ако подавате декларация за първи път, моля попълнете…
 2. État civil : Monsieur/ Madame – Семейно положение : Господин/Госпожа
 3. Nom de naissance – Фамилия
 4. Prénoms – Име
 5. Date de naissance – Дата на раждане
 6. Lieu de naissance – Месторождение
 7. Adresse au 1er janvier 2024 – Адрес по местоживеене към 1 януари 2024 г.
  Adresse – Адрес
  N° Rue – Номер на улица
  Code Postal – Пощенски код
  Commune – Област
 8. Lieu/ Date – Място/Дата
  Signature du ou des déclarants – Подпис на декларатор(ите)
 1. A I SITUATION DU FOYER FISCAL EN 2023 – ПОЛОЖЕНИЕ НА ДАНЪЧНОТО ДОМАКИНСТВО ПРЕЗ 2023 Г.
  Marié(é)s – Женен/Омъжена
  Divorcé(e)/ séparé(e) – Разведен/а
  Célibataire – Необвързан/а
  Veuf (ve) – Вдовец/вдовица
 1. COORDONNÉES BANCAIRES- БАНКОВА СМЕТКА

? Трябва да приложите формуляр с банкови данни, в който са посочени името на титуляря, IBAN код и BIC/SWIFT код.

 1. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS, RENTES – ЗАПЛАТИ, НАДНИЦИ, ПЕНСИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
  – Посочете в графа 1AF сумата, отбелязана в номер 5 на документа „Justificatif Déclaration impôts“.
 1. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET DIVERS – УДЪРЖАН ДАНЪК И ДРУГИ
  Без постоянен адрес във Франция: данъкът се удържа директно от заплатата
  – Посочете в графа 8TA сумата, отбелязана в номер 6 от документа „Justificatif Déclaration Impôts“.

АКО ПОДАВАТЕ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ПОПЪЛНЕТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР И ПРЕДСТАВЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
– Не е необходимо да предоставяте каквото и да било, освен ако не сте лице, пребиваващо във Франция по силата на данъчно законодателство.

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ
– Не е необходимо да попълвате каквото и да било, освен ако не сте лице, пребиваващо във Франция по силата на данъчно законодателство.

Необходимо е в такъв случай да изтеглите оттук втори документ, да го разпечатате и да го изпратите на данъчните власти заедно с “Déclaration de revenus”. Той се казва Déclaration de retenue à la source année 2023

1. Déclarant 1 : nom et prénom – 1. Декларатор 1: име и фамилия
2. Nom et adresse des débiteurs, employeurs ou caisses de retraites- 2. Име и адрес на длъжниците, работодателите или пенсионните фондове
3. Salaires X-3. Заплати X
4. Durée d’activité ou période concernée (année, nombre de mois, semaines, jours, heures) – 4. Продължителност на съответната дейност или период (година, брой месеци, седмици, дни, часове)
5. Montant des revenus imposables à déclarer sur la déclaration 2042 – 5. Размер на облагаемия доход, който трябва да се декларира в декларацията 2042
6. Sous total – case rose à remplir – 6. Междинна сума – попълва се розовото поле
6. MONTANT TOTAL À REPORTER EN CASE 8 TA DE LA 2042 – 6. ОБЩА СУМА, КОЯТО СЕ ВПИСВА В ГРАФА 8 НА 2042

Тази информация трябва да бъде поискана от вашия отговорник, който ще ви предостави документ за данъчна декларация, за да послужи за доказателство за плащането на данъци във Франция и за избягване на двойното данъчно облагане във вашата страна на произход.

Това е документът, който ще ви позволи да попълните декларацията си (поискайте го от вашия отговорник):

 1. Nombre d’heures travaillés – Брой отработени часове
  – Тази цифра трябва да се впише в графа 4 на предишния документ CERFA 2041-E.
 2. Salaire net imposable – Нетна облагаема заплата
  – Тази цифра трябва да се впише в графа 5 на предишния документ CERFA 2041-E.
 3. Montant retenu à la source – Сума, удържана директно от заплатата
  – Тази цифра трябва да се впише в графа 6 на предишния документ CERFA 2041-E.
  – Тази цифра трябва да се впише и в графа 8TA на данъчната декларация CERFA 2042.

Тези статии могат да са Ви интересни

#CreateYourCareer : à la découverte de Fabien GATEL : une vie professionnelle semée d’expériences 🚀

Fabien GATEL : от мениджър на проекти до ръководител на агенцията AB2PRO в Рен - стремглаво ...

Прочетете още
Saint-Malo, между морската история и бретонските вкусове: един незабравим маршрут за членовете на AB2PROTEAM

Открийте град Saint-Malo, следвайки уникален маршрут, създаден, за да зарадва нашите вр...

Прочетете още
Тур, историческа и гурме обиколка: пълен маршрут

Открийте историческия град Тур по маршрут, който ще ви пренесе в атмосфера на сред...

Прочетете още
Les Sables d’Olonne, между плажа и вкусовете: незабравим маршрут за членовете на AB2PROTEAM

Les Sables d'Olonne - обляната в слънце перла на атлантическото крайбрежие! Няма да останет...

Прочетете още
Uploading