2023-es adóbevallás

Azon személyek, akiknek lakhelye nem Franciaországban van és francia jövedelemmel rendelkeznek, adóbevallásukat a Cerfa no. 2042-es dokumentum segítségével kell elkészíteniük. 2042. A jövedelemadó bevallást minden évben április közepe és május vége vagy június eleje között kell elkészíteni elektronikus (internetes) nyilatkozattal a lakóhelye szerint.
Minden külföldi lakosnak kötelezően ki kell töltenie ezt a dokumentumot és ezen felül le kell töltenie a CERFA n°2041-E űrlapot, amelyet szintén ki kell tölteni.
Az első dokumentum (Cerfa no. 2042) kitöltéséhez kövesse az következő lépéseket:

 1. Amennyiben ez az első adóbevallása, tegyen x-et az első, (felső) négyzetbe!
 2. État civil : Monsieur/ Madame / Személyes adatok: Úr / Hölgy
 3. Nom de naissance / Születési név
 4. Prénoms / Keresztnevek
 5. Date de naissance / Születési dátum
 6. Lieu de naissance / Születési hely
 7. Adresse au 1er janvier 2023 / Lakcíme 2023. január 1-én
  Cím
  N° Rue / Utca, házszám
  Code Postal / Irányítószám
  Commune / Helység
 8. Lieu/ Date / Város, Dátum
  Signature du ou des déclarants / nyilatkozó vagy nyilatkozók aláírása
 1. A I SITUATION DU FOYER FISCAL EN 2022 / CSALÁDI ÁLLAPOT 2022-BEN
  Marié(é)s / Házas
  Divorcé(e)/ séparé(e) / Elvált
  Célibataire / Egyedülálló
  Veuf (ve) / Özvegy
 1. COORDONNÉES BANCAIRES / BANKI ADATOK

–  Fontos, hogy csatolja a banki adatait tartalmazó, bank által kiállított kivonatot (számlatulajdonos neve, IBAN szám, BIC/SWIFT kód).

 1. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS, RENTES / DÍJAZÁSOK, FIZETÉSEK, NYUGDÍJAK, JÁRULÉKOK
  – Az 1AF rublikában adja meg a „Justificatif Déclaration Impots” nevű dokumentumon 5-ös számmal jelölt összeget.
 1. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET DIVERS / JÖVEDELEMADÓ ÉS EGYEBEK
  Non-résidents : retenue à la source prélevée en France / Nem franciaországi lakos: Franciaországban befizetett jövedelemadó összege
  – A 8 TA rublikában adja meg az adóigazoláson (Justificatif Déclaration Impots) a 6-os számmal jelölt összeget.

SI VOUS DÉPOSEZ UNE DÉCLARATION DE REVENUS POUR LA PREMIÈRE FOIS, COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE ET FOURNISSEZ LES DOCUMENTS INDIQUÉS / AMENNYIBEN EZ AZ ELSŐ ADÓBEVALLÁSA, TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT ÉS KÜLDJE EL A KÉRT DOKUMENTUMOKAT
– Itt nem kell beküldenie semmit, csak akkor, ha ön francia adóügyi illetőségű.

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT / LAKHELYIGAZOLÁS
– Itt nem kell kitöltenie semmit, csak akkor, ha ön francia adóügyi illetőségű.

A jövedelemadó bevallással együtt a következő dokumentumot is kitöltve kell elküldenie: “Déclaration de retenue á la source annee 2022 / 2022-es jövedelemadó bevallása”

1. Déclarant 1 : nom et prénom / 1. nyilatkozó: vezetéknév és keresztnév
2. Nom et adresse des débiteurs, employeurs ou caisses de retraites / Az adósok, munkáltatók vagy nyugdíjalapok neve és címe
3. Salaires X / A Salaire oszlopba tegyen egy X-et
4. Durée d’activité ou période concernée (année, nombre de mois, semaines, jours, heures) / Ebben az oszlopban meg kell jelölni a ledolgozott órák számát. (év, hónapok száma, hetek, napok)
5. Montant des revenus imposables à déclarer sur la déclaration 2042 / A 2042 számú bevalláson bevallandó adóköteles jövedelem összege
6. Sous total – case rose à remplir / Részösszeg – a rózsaszín cella kitöltendő
6. MONTANT TOTAL À REPORTER EN CASE 8 TA DE LA 2042 / BEFIZETETT JÖVEDELEMADÓ ÖSSZEGE (CERFA 2042-ES DOKUMENTUM 8 TA RUBLIKÁVAL MEGEGYEZŐEN)

Ezeket az információkat megtalálja az adóigazoláson (Justificatif Declaration impots), amit a kapcsolattartójától tud kérni. Ez a dokumentum igazolja, hogy Franciaországban adózott és elkerüli a kettős adózást is a saját országában.

Íme a dokumentum, amely segítségével ki tudják tölteni az adóbevallásukat (ezt a dokumentumot a kapcsolattartójuktól tudják kikérni) :

 1. Nombre d’heures travaillés / Ledolgozott órák száma
  – Ezt a számot a CERFA 2041-E dokumentum 4. mezőjében kell megadni.
 2. Salaire net imposable / Adóköteles nettó jövedelem
  – Ezt az összeget CERFA 2041-E dokumentum 5. mezőjében kell megadnia.
 3. Montant retenu à la source / Befizetett jövedelemadó összege
  – Ezt az összeget a CERFA 2041-E dokumentum 6. mezőjében kell megadnia.
  – Ezt az összeget a CERFA 2042 -es dokumentumban is fel kell tüntetnie a 8 TA rublikában

Cikkek, amelyek még érdekelhetik

Hogyan ünneplik a karácsonyt Spanyolországban?

Egész Spanyolországban december 24-től január 6-ig ünneplik a karácsonyt. Ezeken a napokon a boldogság, az öröm és a családi harmónia áll mindenek előtt.

Tovább olvasom
Hogyan ünneplik a karácsonyt Magyarországon?

Mint a legtöbb országban, Magyarországon is a karácsonyi készülődés az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával kezdődik.

Tovább olvasom
Hogyan ünneplik a karácsonyt Lengyelországban?

Néhány nappal december 6-a előtt a lengyel gyermekek levelet írnak a Mikulásnak (Święty Mikołaj).

Tovább olvasom
Uploading