Mennyit keres egy kölcsönzött munkavállaló Franciaországban az építőiparon belül ?

Egy kölcsönzött munkavállaló a megbízatás teljes időtartama alatt ugyanazokkal a juttatásokkal rendelkezik, mint az EU állandó munkavállalói. Amennyiben egy munkavállalót ugyanarra a munkakörre és ugyanolyan képesítéssel helyettesítenek, az ideiglenes munkavállalónak ugyanazt a fizetést kell megkapnia. Bizonyos kollektív szerződések vagy vállalati megállapodások szerint olyan építőipari bértáblát lehet bevezetni, amely a munkavállaló képzettségétől és szintjétől függően garantál egy minimális összeget. Ebben az esetben ezt az építőipari bértáblát kell alkalmazni a kölcsönzött munkavállalókra is.

Hogyan számítják ki az építőipari munkabéreket ?

Egy munkavállaló bére az építőiparban a következőkből áll össze :

 • Referenciabér ;
 • Kiegészítők és bónuszok (kockázati és teljesítmánybónuszok stb…) ;
 • IFM (l’indemnité de fin de mission = megbízásvégi juttatás) ;
 • ICP (l’indemnité de congés payés – szabadságpénz).

Mennyit keres egy építőipari munkavállaló ?

A minimális referenciabér nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér, azaz bruttó 10,25 euró/óra (2021), azaz 151,67 ledolgozott óra esetén havi 1554,62 euró.

Melyek a járulékköteles és mely nem járulékköteles díjak ?

A járulékköteles bónuszok a fizetési bizonylat tetején találhatók, és összegük hozzáadódik a bruttó összeghez. Az adózatlan prémiumok vagy juttatások a fizetési bizonylat alján találhatók, és ezeket nem adják hozzá bruttó összeghez. Ezek a nettó jövedelemhez adják hozzá. A kölcsönzött munkavállalók ugyanazon feltételek mellett, ugyanazokra a bónuszokra jogosultak, mint az állandó alkalmazottak. Mindezeket a prémiumokat a munkaszerződésben fel kell tüntetni.

Mi volt az építőipar bértáblája 2021-ben ?

Mennyit kell dolgozniuk a kölcsönzött munkavállalóknak Franciaországban ?

Hány órát dolgozhatunk hetente a franciaországi építőiparban ?

A tényleges munkavégzés törvényes időtartama harmincöt óra egy naptári héten, hétfő 0.00 órától vasárnap 24.00 óráig.
Az építőiparban a munkaórák maximális száma egy héten nem haladhatja meg a 48 órát.
Olyan rendkívüli körülmények esetén, amelyek a munkaidő rendkívüli megnövekedéséhez vezetnek, a DIRECCTE-nél lehet kérvényezni a heti 48 óra túllépését, de csak korlátozott ideig. Ez heti maximum 60 órára növelhető.
A Munka Törvénykönyve L.3121-36. cikke szerint az építőiparban a heti munkaidő 12 egymást követő héten keresztül nem haladhatja meg a 44 órát.

Mennyi a maximális napi munkaidő ?

A napi maximális munkaidő nem haladhatja meg a 10 órát, kivéve, ha rendeletben meghatározott feltételek mellett többet engedélyeznek. A munkavállaló legalább 20 perc szünetet tarthat, amint a munkaidő eléri a 6 órát. A kollektív megállapodás hosszabb szünetidőt is megállapíthat. Ezek a 20 perces szünetek nem minősülnek tényleges munkaidőnek, ezért nem jár díjazás, kivéve, ha a kollektív megállapodás kedvezőbb feltételt ad meg.
Az óraszámok túllépése akkor engedélyezhető, ha további tevékenységre van szükség, különösen az alábbi okok valamelyike miatt ;

 • Olyan munka, amelyet jellegéből, a vállalatra rótt terhekből vagy a vállalat által vállalt kötelezettségekből adódóan meghatározott időn belül el kell végezni ;
 • Szezonális munkák ;
 • Olyan munka, amely a hét, a hónap vagy az év bizonyos napjain fokozott aktivitással jár.

A kiterjesztett kollektív szerződés előírhatja, hogy a tényleges napi munkaidő legfeljebb 12 óra lehet.

Mennyi a minimális pihenőidő ?

Minden munkavállalónak legalább 11 egybefüggő órából álló napi pihenőidővel és vasárnap 24 egybefüggő órából álló heti pihenőidővel kell rendelkeznie.

Mit nevezünk éjszakai munkavégzésnek ?

Éjszakai munkavégzésnek minősül minden este 9 és reggel 6 óra között végzett munka. Az építőiparban az éjszakai munkavégzés maximum 8 órás lehet. A heti éjszakai munkavégzés 12 egymést követő héten nem lépheti túl a 40 órát. A kiterjesztett kollektív szerződés ezt a korlátot 44 órára emelheti, ha a tevékenység sajátosságai ezt megindokolják.
Rendeletben meghatározhatják azon ágazatok listáját, amelyekben ezt a korlátot 40 és 44 óra közé emelhetik

Mik a kötelező munkavédelmi felszerelések ?

A munkavédelmi felszerelés az építkezéseken a munkahelyi kockázatok megelőzésére irányuló kollektív intézkedések kiegészítője. Szerepe a balesetek kockázatának a csökkentése az egyéb védelmi módszerek alkalmazása mellett. A Munka Törvénykönyve (R.233-83-3 cikkely) szerint az egyéni védőeszköz meghatározása a következő: „Az egyéni védőeszköz olyan eszköz, amelyet egy személy visel vagy tart, hogy megvédje magát egy vagy több, az egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázattal szemben”.

Minden építőipari dolgozónak bizonyos egyéni védőfelszerelést kell viselnie a munkájához és az építkezéshez kapcsolódó konkrét kockázatoktól függően.
3 fő kategóriáját különböztetjük meg a munkavédelmi felszereléseknek :

 • I. osztály: a kisebb kockázatok elleni védelemre szolgáló felszerelések ;
 • II. osztály: a jelentős károkat okozó veszélyekkel szembeni védelem ;
 • III. osztály: a súlyos vagy halálos következményekkel járó kockázatok esetében.

Az elengedhetetlen munkavédelmi felszerelések a munkavédelmi ruházat és a munkavédelmi bakancs :

 • A munkaruházat a körülményektől függően különböző tulajdonságokkal rendelkezhet. Védhet az időjárástól, a hidegtől, de akár a tűztől is. Általánosságban meg kell felelniük az ISO 13688 szabványnak.
 • A munkavédelmi cipők védik a lábat a szúrás, vágás vagy ütés veszélyétől, és meg kell felelniük az NF ISO 201345 szabványnak.

Ha egy munkavállaló megtagadja az egyéni védőeszközök viselését, nemcsak jelentős egészségügyi és biztonsági kockázatot vállal, hanem kötelességszegés miatt el is bocsátható.
A munkáltatókat pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújthatják, ha nem biztosítanak megfelelő egyéni védőfelszerelést alkalmazottaiknak, vagy ha nem biztosítják az előírások betartását.
A munkáltató által biztosított egyéni védőeszközök és a munkavállalók által viselt egyéni védőeszközök csökkentik az építkezéseken bekövetkező balesetek kockázatát, ezért nem szabad elhanyagolni ezek használatát.

Hogyan működik Franciaországban az adózás és ki fizeti?

Az adók a közigazgatás által a magánszemélyekre és a vállalkozásokra közvetlenül vagy közvetve, nemzeti vagy helyi szinten, valamint a vásárlás/eladás, termelés, átruházás vagy öröklés után kivetett összegek.

Különböző típusú adótípusokat különböztetünk meg :

 • Társadalombiztosítási járulékok ;
 • Kötelező kifizetések az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők számára ;
 • Kötelező vagy nem kötelező kifizetések az államháztartásnak olyan szolgáltatásokért cserébe, amelyek ára nem áll arányban azok költségével.

Számos különbséget tehetünk:

 • Nemzeti és helyi adók ;
 • Közvetlen adók, mint például a jövedelemadó, és közvetett adók, mint például a hozzáadottérték-adó;
 • Egykulcsos adó (ugyanaz az adófizető számára azonos adókulcs) és többkulcsos adó (az adókulcs az adóalap növekedésével nő).

Minden „gazdasági szereplőnek”, azaz a francia gazdasági tevékenységben részt vevő természetes vagy jogi személynek adót kell fizetnie Franciaországban.
Az adót fizető gazdasági szereplők francia elnevezése „redevables”, az adóterheket viselőké pedig „contribuables „. Például a hozzáadottérték-adó (héa) esetében az a vállalkozás, amely a héát befizeti az államkincstárnak, az adóalany, és az a fogyasztó, aki a terméket vagy szolgáltatást ettől a vállalkozástól vásárolja meg (a héa összegét tartalmazó áron), az adóalany.
Ha további információkat szeretne erről a témáról, olvassa el cikkünket: Hogyan működik a francia adózási rendszer egy külföldi munkavállaló számára?

Milyen munkanélküliségi jogai vannak Franciaországban ideiglenes munkavállalóként ?

A kölcsönzött munkavállaló ugyanúgy jogosult munkanélküli ellátásra, mint bármely más munkavállaló. Ezek megszerzéséhez több feltételnek is teljesülnie kell:

A kölcsönzött munkavállalónak legalább 130 napot vagy 910 órát kell dolgoznia az elmúlt 24 hónapban (53 év feletti munkavállalók esetében az elmúlt 36 hónapban);

 • A munkavállalónak 60 év alattinak kell lennie ;
 • Nem felmondással hagyta ott a munkahelyét ;
 • Fizikailag munkaképes: ha beteg, a munkanélküli segélyt nem folyósítják, de az egészségbiztosítótól napidíjat kaphat.
 • Álláskeresőként vagy képzésben részt vevő személyként nyilvántartásba vett személy: a Pôle emploi által történő rendszeres regisztráció fenntartásának kötelezettsége.
 • Aktív munkakereső: 55 év felett a kapott ellátásoktól függően mentességet lehet kapni.

A segély összegétaz a korábbi bére alapján számítják ki, a Pôle emploi (Munkanélküli hivatal) feltételeinek megfelelően, és a juttatás neve ARE (Aide au Retour à l’Emploi = A munkába való visszatérés támogatása).
Néhány elemet azonban nem vesznek figyelembe a segély összegének a kiszámításakor :

 • szabadságpénz ;
 • munkahelyi bizonytalansági pótlék.

A kompenzáció időtartamát a munkavállaló tevékenységének időtartama alapján számítják ki. A kompenzáció időtartamát a munkavállaló tevékenységének időtartama alapján számítják ki. A Munkaügyi hivatal által figyelembe vett időszakok azok, amelyeket még nem használtak fel a jogosultságkhoz.

Hogyan működik a társadalombiztosítás a kölcsönzött munkavállalók esetében ?

Minden ideiglenes alkalmazott jogosult a részben a munkaközvetítő ügynökség által finanszírozott ellátórendszerre. Ennek a rendszernek az a szerepe, hogy a munkabeszüntetés esetén kompenzálja a jövedelemkiesést. Ez kiegészíti a CPAM (társadalombiztosítás) által fizetett napidíjat (IJ).

Munkabeszüntetés esetén a CPAM (társadalombiztosítás) napi társadalombiztosítási juttatásokat fizet a bérkiesés kompenzálására. Cette compensation peut être complétée par le régime de retraite du salarié. Ezeket a kiegészítő juttatásokat a munkavállaló ügynöksége fizeti (a kiküldetési szerződés alatti távollét idejére) vagy közvetlenül a munkavállaló biztosítási rendszere (ha a távollét a kiküldetési szerződésen kívül történik).

A munkavállaló munkabeszüntetésének kezelése attól függően változik, hogy a munkavállaló a munkabeszüntetés idején ideiglenes szerződésben van-e vagy sem.
Ha a munkabeszüntetés az ideiglenes megbízás alatt történik, a munkaerő-kölcsönző ügynökség gondoskodik az adminisztratív eljárásokról: a munkabeszüntetés bejelentéséről, a kérelem feldolgozásáról a társadalombiztosítási rendszeren keresztül, a napidíj kifizetéséről a társadalombiztosítási rendszer által, és végül a juttatásokat kiegészítő nyugdíjpénztári juttatásokról.
A kiegészítő juttatásokat a munkaerő-kölcsönő iroda fizeti (a megbízás időtartama alatt). Ha a munkából való távollét a megbízatás lejárta után is folytatódik, és több mint 10 napig tart, az ellátórendszer fizeti a kiegészítő napidíjakat.
A megbízásokon kívüli betegszabadság esetén a munkavállaló a CPAM (társadalombiztosítás) és ezen felül a saját ellátórendszere által is kaphat juttatást, de két feltétellel:

 • A munkavállaló az elmúlt 12 hónapban legalább 414 munkaórát ledolgozott ;
 • A munkabeszüntetés hosszabb, mint 10 nap.

Ha a munkavállaló nem áll szerződésben, az ő feladata, hogy megtegye a regisztrációhoz szükséges lépéseket:

 • Küldje el a munkabeszüntetés 2. példányát a CPAM-nak (társadalombiztosító).
 • Küldje el a munkabeszüntetés 3. példányát a Munkaügyi hivatal részére !
 • Vegye fel a kapcsolatot a nyugdíjbiztosítóval, hogy bejelentse a munkaügyi státuszát.

.A kölcsönzött munkavállalók juttatásokra való jogosultsága a munkaközvetítő ügynökségtől és az általa alkalmazott ellátási rendszertől függetlenül azonos. A kölcsönzött munkavállalók az első megbízásuktól kezdve biztosítva vannak, és további fedezetet kapnak, amint az elmúlt 12 hónapban meghaladják a 414 órát (valamivel kevesebb, mint 3 hónap teljes munkaidős tevékenység, még akkor is, ha megszakították őket a megbízás nélküli időszakok, és akkor is, ha munkaerő-kölcsönző céget váltottak).

Hogyan működik a nyugdíjazás a kölcsönzött munkavállalók esetében?

Minden ideiglenes alkalmazott egész pályafutása alatt fizeti a nyugdíjjárulékot, így az ideiglenes megbízásokért járó díjazás az általános munkavállalói rendszerbe fizetett nyugdíjjárulék hatálya alá tartozik. Ezt a kötelező nyugdíjjárulékot az URSSAF-nak (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations familiales = a szociális és a családi támogatások kifizetéséért felelő hivatal) fizetik, és közvetlenül az ideiglenes munkavállaló fizetéséből vonják le. A kötelező járulék befizetése a munkaerő-kölcsönző cég feladata.

Az nyugdíjjogosultsághoz az alkalmazott minden egyes teljesített megbízás után járulékot fizet az általános nyugdíjrendszerbe. Ezenkívül ahhoz, hogy egy negyedévet érvényesíteni lehessen, a kölcsönzött munkavállalónak összesen 1464 eurót kell befizetnie, amelyet a bruttó munimális órabér 150-szerese alapján kell kiszámítani (9,76 euró x 150). Az elvégzett megbízások és a ledolgozott hónapok számát nem veszik figyelembe a számítás során. A kulcs az 1 464 eurós küszöbérték elérése. A többlettel azonban vigyázni kell, mert ha az egyik hónapban sokkal magasabb a jövedelem, mint a másikban, akkor nem szabad túllépni a társadalombiztosítás által a kölcsönzött munkavállalók nyugdíjjárulékban való részvételre megállapított 3 269 eurós felső határt.

Konklúzió

Mivel a munkaerő-kölcsönzés egyre gyakoribbá válik Franciaországban, a kölcsönzött munkavállalóknak ismerniük kell a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó jogszabályi keretet. Az AB2PRO egy versenyképes fizetést és megfelelő munkaidőt kínál, hogy növelje a munkavállalói elégedettséget.

#AB2PROCSAPAT: Az AB2PRO az ideiglenes munkákra specializálódott. Munkatársaink folyamatosan törekszenek a háromoldalú elégedettségre – ügyfél, munkaerő-kölcsönző vállalat és kölcsönzött munkavállaló .

Cikkek, amelyek még érdekelhetik

Saint-Malo, egy utazás a breton ízek és a tengerészeti történelem között: felejthetetlen útvonal az AB2PROCSAPAT tagjai számára.

Fedezd fel velünk Saint-Malo városát útvonalunkat követve, amelyet azon munkavállalóink számára hoztunk létre, akik a munkával töltött h...

Tovább olvasom
ÚTMUTATÓ A FRANCIAORSZÁGI ADÓBEVALLÁSHOZ

Ügyintézés Franciaországban.... nagy fejfájást okozhat ! De cikkünkben segítünk, hogy a szakértőjévé váljon !

Tovább olvasom
Tours, egy történelemmel és ízekkel teli utazás: teljes útvonalterv

Fedezd fel útvonalunk segítségével Tours városát és barangolj velünk a középkori örökségek és az új ízek kavalkádjában!

Tovább olvasom
Les Sables d’Olonne, utazás a tengerpart és a mennyei ízek között: egy felejthetetlen útvonal az AB2PROCSAPAT tagjai számára

Les Sables d'Olonne, az Atlanti-óceán partjának napsütötte ékköve. Útvonalunkkal elvezetünk a festői sikátoroktól egészen az aranyhomokos szakaszokig.

Tovább olvasom
Uploading