Declarația privind impozitul pe venit 2023

Persoanele care nu au domiciliul în Franța, dar care au venituri dintr-o sursă franceză, declară aceste venituri cu ajutorul formularului Cerfa nr. 2042. 2042. Declarația de venit trebuie făcută în fiecare an de la jumătatea lunii aprilie până la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie prin declarație electronică (declarație pe internet) și conform departamentului de reședință.
Toți rezidenții străini trebuie să furnizeze acest document administrației fiscale franceze, completat corespunzător, și în plus, trebuie să descarce și formularul CERFA nr. 2041-E, de asemenea completat corespunzător.
Pentru a completa primul document furnizat de administrația franceză, aici sunt etapele care trebuie urmate:

 1. Vous déposez une déclaration pour la première fois, cochez…/ Dacă faceți această declarație pentru prima oară, bifați această căsuță…
 2. État civil : Monsieur/ Madame / Starea civilă: Domnul/ Doamna
 3. Nom de naissance / NUME
 4. Prénoms/ PRENUME
 5. Date de naissance/ Data nașterii
 6. Lieu de naissance/ Locul nașterii
 7. Adresse au 1er janvier 2023/ Adresa la 1 ianuarie 2023
  Adresse/ Adresă
  N°/Nr. Rue/ Strada
  Code Postal/ Cod Poștal
  Commune/ Oraș/ Comună/ Țara
 8. Lieu/ Date / Localitatea/ Data
  Signature du ou des déclarants/ Semnătura contribuabilului sau contribuabililor
 1. A I SITUATION DU FOYER FISCAL EN 2022/ SITUAȚIA FAMILIALĂ ÎN 2022
  Marié(é)s / Căsătorit/ă
  Divorcé(e)/ séparé(e)/ Divorțat/ă
  Célibataire/ Celibatar/ă
  Veuf (ve)/ Văduv/ă
 1. COORDONNÉES BANCAIRES/ COORDONATE BANCARE

– Joignez obligatoirement un relevé d’identité bancaire sur lequel doit figurer le nom du titulaire, le code IBAN et le code BIC/SWIFT./ – Este obligatoriu să atașați un extras de cont pe care să figureze numele titularului, codul IBAN și codul BIC/SWIFT.

 1. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS, RENTES/ REMUNERAȚII, SALARII, PENSII, ANUITĂȚI
  – Indiquez dans la case 1AF le montant indiqué au numéro 5 du document « Justificatif Déclaration impôts »/ – În căsuța 1AF, scrieți suma indicată la punctul 5 din documentul „ Justificativ Declarație de impozit”.
 1. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET DIVERS/ IMPOZITUL LA SURSĂ ȘI DIVERSE
  Non-résidents : retenue à la source prélevée en France/ Nerezidenți: reținerea la sursă a impozitului în Franța
  – Indiquez dans la case 8TA le montant indiqué au numéro 6 du document « Justificatif Déclaration Impôts »/ – În căsuța 8TA, scrieți suma indicată la punctul 6 din documentul „Justificativ Declarație de impozit”.

DACĂ DEPUNEȚI DECLARAȚIA DE IMPOZIT PE VENIT PENTRU PRIMA OARĂ, COMPLETAȚI ACEST FORMULAR ȘI FURNIZAȚI DOCUMENTELE INDICATE
– Ici vous n’avez rien à fournir sauf si vous êtes résident fiscal français./ – Aici nu aveți nimic de completat decât dacă sunteți rezident fiscal francez.

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT/ ATESTAȚIE DE CAZARE
– Ici vous n’avez rien à remplir sauf si vous êtes résident fiscal français. / – Aici nu aveți nimic de completat decât dacă sunteți rezident fiscal francez.

Prin urmare, un al doilea document poate fi descărcat aici, printat și furnizat administrației fiscale împreună cu „Declarația de impozit pe venit”: Declarația impozitului la sursă 2021

1. Déclarant 1 : nom et prénom / Contribuabil 1 nume și prenume
2. Nom et adresse des débiteurs, employeurs ou caisses de retraites / PALMA FRANCE 4 RUE DES DOUELLES 44830 BOUAYE
3. Salaires X / Salarii X
4. Durée d’activité ou période concernée (année, nombre de mois, semaines, jours, heures) / NR. DE ORE (heures)
5. Montant des revenus imposables à déclarer sur la déclaration 2042 / NETUL IMPOZABIL TOTAL
6. Sous total – case rose à remplir / Completați în căsuța roz
6. MONTANT TOTAL À REPORTER EN CASE 8 TA DE LA 2042 / IMPOZITUL REȚINUT

Aceste informații trebuie solicitate de la recrutorul/ recrutoarea dumneavoastră, care vă va furniza dovada declarației fiscale. Aceasta vă va servi pentru a dovedi plata impozitelor în Franța, dar și pentru a evita dubla impozitare în țara dumneavoastră de origine.

Aici aveți documentul justificativ care vă va permite să completați declarația (acesta trebuie solicitat de la recrutorul/ recrutoarea dumneavoastră):

 1. Nombre d’heures travaillés / Numărul de ore lucrate
  – Ce chiffre est à reporter en case 4 du document précèdent CERFA 2041-E / – Numărul de ore lucrate trebuie indicat în căsuța 4 din documentul anterior CERFA nr. 2041-E.
 2. Salariu net impozabil
  – Ce chiffre est à reporter en case 5 du document précèdent CERFA 2041-E / Numărul de ore lucrate trebuie indicat în căsuța 5 din documentul anterior CERFA nr. 20410-E.
 3. Montant retenu à la source/ Suma impozitului reținut la sursă
  – Ce chiffre est à reporter en case 6 du document précèdent CERFA 2041-E / – Numărul de ore lucrate trebuie indicat în căsuța 6 din documentul anterior CERFA nr. 2041-E.
  – Ce chiffre est également à reporter en case 8TA de la déclaration CERFA 2042 / ? Numărul de ore lucrate trebuie indicat în căsuța 8TA din documentul anterior CERFA nr. 2042.

Poate v-ar interesa aceste articole

Cum se sărbătorește Crăciunul în Spania?

Între 24 decembrie și 6 ianuarie, Crăciunul este sărbătorit în toată Spania. În aceste zile fericirea, bucuria și armonia familiei sunt mai presus de toate.

Citiți mai mult
Cum se sărbătorește Crăciunul în Ungaria?

La fel ca în majoritatea țărilor, pregătirile de Crăciun în Ungaria încep cu aprinderea primei lumânări de pe coronița de Advent.

Citiți mai mult
Cum se sărbătorește Crăciunul în Polonia?

Cu câteva zile înainte de 6 decembrie, copiii din Polonia îi scriu scrisori lui Moș Nicolae (numit în Polonia „Święty Mikołaj”).

Citiți mai mult
Uploading