Временно командироване в чужбина или Делегиране с френски договор, каква е разликата?

Измежду многото видове за назначаване на персонал, които са на разположение компаниите « делегирането с френски трудов договор » е споразумение, което предоставя ползи както на работника, така и на работодателя. За да представим най-точно неговите предимства ще направим сравнение между делегирането с френски трудов договор и друг тип договор, често използван в назначаването на персонал за работа в чужбина : Временно командироване в чужбина.

Какво е делегиране с френски трудов договор?

Временното командироване в чужбина (наричано на френски « деташмо ») е вид временна работа, при която се подписва международен договор между фирмата, за която работи служителя и европейската компания, в която е командирован работникът. Съгласно директивата 2018/957 от 30 юли 2020, тази форма на работа трябва да включва някои специфики :

  • Ако договорът е за период, надвишаващ 12 месеца, служителят трябва да има същите права, каквито имат и френските служители (с изключение на разпоредбите относно правилата, свързани с изпълнението, прехвърлянето и изменението на трудови договори, с изключение на работата от вкъщи, която остава приложима)
  • « Френско заплащане » : служител, изпратен на временна комадировка във Франция от фирма, регистрирана в чужбина трябва да получава същото трудово възнаграждение, което предотставят френски фирми, занимаващи се със същата дейност. Това включва заплата, бонуси от всякакъв вид, надбавки и всякакви други изплатени обезщетения, в брой или в натура.
  • Той трябва да предвижда възможност за възстановяване на професионални разходи (като транспорт, хранене и настаняване).
  • Условията на работа трябва да са идентични с тези в приемствената държава (максимално позволено работно време, минимални периоди на почивка, безопасност, хигиена на работното място и др.). Имайте предвид, че ако условията за работа на вашия персонал са по-благоприятни в страната на произход, отколкото в страната домакин, условията от страната на произход трябва да се запазят по време на командироването.

#AB2PROTEAM : В AB2PRO Ви предлагаме да работите под защитата на френски трудов договор, който ви позволява да се възползвате от всички права на системата за социална защита като всеки френски служител.

Въпреки че условията за временното командироване на служители се подобряват през последните години, от законодателна гледна точка, на практика, все още остават неясни зони.

На пример, при договори, за период по-кратък от 12 месеца, временно командирования служител трябва да се придържа към правната система на своята държава. Също така, служителя е свързан със здравната система на своята държава и формулярът DP A1, позволяващ активирането на системата за социално осигурително сътрудничество, не е задължителна предварителна формалност за командироване.
Но въпреки че са въведени санкции, най-големият недостатък на временното командироване в чужбина остават многобройните измами които са присъщи на този сектор. Въпреки проверките от инспекцията по труда много често срещан проблем е, че правото на « френското трудово възнаграждение » не се спазва, и разкриването на този вид измами е трудно, поради езикови бариери, наличието на йерархия, и съществуването (понякога) на двойни регистри за часовете или дори заплащането в брой в някой сектори. Освен това за инспекторите по труда е по-трудно да контролират чуждестранни компании на френска земя, отколкото сериозни компании, които са добре установени от години и са регистрирани във фирмения регистър във Франция. Също така, правата на командированите работници, посочени по-горе (минимална работна заплата, работно време, почивка и отпуски, условия на работа и настаняване и др.), не винаги се спазват, което понякога води до ситуации, които могат да бъдат квалифицирани като трафик и водят до изключително сериозни последици: смърт на служители, заболявания поради липса на хигиена, недохранване, лишаване от свобода да идват и да си отиват по време на ваканции и периоди на почивка и др.

Какво представлява делегирането с френски трудов договор?

Говорим за « делегиране временна заетост » когато компанията потребител прибягва до услугите на Агенция за Временна Заетост (АВЗ) за да и бъдат намерени един или няколко кандидата, в зависимост от нуждите. След като служителите са избрани, АВЗ става работодател на временните работници и следователно се грижи за цялото административно управление: фишове за заплата, премии при прекратяване на мисията и т.н. Това е система, при която АВЗ управлява целия процес от набирането на персонал, административните задачи, което спестява време и пари за компанията потребител.
Договорът за делегация временна заетост, за разлика от временното командироване в чужбина, е френски трудов договор, със всички негови предимства: служителят има същите права както всеки друг френски служител, ще бъде свързан със френското социално осигуряване, ще получава минимум минималната работна заплата и ще се възползва от предимствата на временните трудови договори (премии в края на договора, бонус несигурност, и др.) възползвайки се и от социалната защита за френските работници.

Следователно временният договор за делегиране е форма на временна работа, която е изгодна както за работника, така и за работодателя, като им позволява да се развиват в рамките на законодателната рамка, която познаваме в нашата страна. Това е и сигурност за потребителската компания!
За разлика от временното командироване в чужбина, тук както служителят, така и компанията клиент се възползват от яснота и пълна прозрачност по всички елементи на трудовия договор и договора за услуги.
Чрез осигуряване на трудово възнаграждение и законни условия на труд за работника, договорът за временно делегиране осигурява сигурност на работника, като същевременно предлага гъвкавост за компанията потребител. Той също така налага структурирана работна рамка, която предпазва от злоупотреби, които могат да се случат с договор за временно командироване в чужбина.

Тези статии могат да са Ви интересни

AB2PRO Лауреат на Трофеите на агенциите за временна заетост!

Както може би сте видели в нашите социални мрежи, за нас беше чест да получим награ...

Прочетете още
Руан, между историята и деликатесите: Пълен маршрут

Руан, градът на хилядите кули, разкрива завладяващата си история чрез калдъръмени...

Прочетете още
Нант, между историята и вкусовете: маршрут за изследователи

Между островните машини, оживените кейове и ярките улични произведения, градът ра...

Прочетете още
#CreateYourCareer : à la découverte de Fabien GATEL : une vie professionnelle semée d’expériences 🚀

Fabien GATEL : от мениджър на проекти до ръководител на агенцията AB2PRO в Рен - стремглаво ...

Прочетете още
Uploading