Ajánlom a barátom 2024 játékszabályzata

1. pont: Résztvevők

A PALMA FRANCE, egy 1.000.000,00 € tőkéjű társaság, a továbbiakban „a szervező társaság”, amelynek székhelye a 4 rue des douelles – BOUAYE alatt található, 508 436 110 R.C.S. Nantes számon bejegyezve, ingyenes játékot szervez vásárlási kötelezettség nélkül, 2023.08.28-tól 2024.02.12, 23:59-ig.

Ezen az ingyenes, kötelezettség nélküli játékon kizárólag a nyereményjáték idején alkalmazásban álló munkavállalók vehetnek részt. A nyereményjátékban nem vehetnek részt azok a személyek, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, valamint az általános vezetőség, a központi iroda, a személyzeti osztály, az irodák munkatársai és a játék tervezésében, előállításában vagy irányításában közvetlenül vagy közvetve részt vevő bármely személyek, továbbá házastársuk és családtagjaik: közvetlen felmenőik és leszármazottaik vagy más rokonaik, akár egy háztartásban élnek, akár nem. „A szervező cég” fenntartja a jogot, hogy bármely résztvevőtől a fenti feltételek igazolását kérje. Az a személy, aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, vagy nem hajlandó azokat igazolni, kizárásra kerül a játékból, és amennyiben nyer, nem jogosult a nyereményére. Személyenként csak egy nevezés engedélyezett. „A szervező cég” fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen ellenőrzést elvégezzen a szabályok betartásának biztosítása érdekében.
A játékban való részvétel ezen szabályok teljes körű elfogadását jelenti.

2. pont : Részvételi feltételek

A nyereményjáték 2024 december 31-ig tart, és figyelembe vesz minden olyan ajánlott munkavállalót 2023.augusztus 28-tól, aki ettől a dátumtól kezdve legalább egy 100 ledolgozott órás megbízást teljesített. A 2025. január 1-től beérkező ajánlásokat nem vesszük figyelembe a nyereményjáték szempontjából.

A játék minden olyan résztvevője, aki legalább 1 olyan személyt ajánl, aki minimum 100 munkaórát teljesít, egy 4 az 1-ben kabátot kap.

A nyeremények odaítélése a következő szabályok szerint történik :

  • Megadta a helyes telefon- és e-mail adatokat a „Szervező cég” honlapján erre a célra szolgáló űrlapon.
  • Az ajánlott személy az ajánlás időpontját követően legalább egy, minimum 100 munkaórás megbízást teljesített a „szervező cégnél”.

Minden a szabályzatnak nem megfelelő részvétel
érvénytelen lesz. Bármely csalással gyanúsított résztvevőt
a „szervező cég” kizárhatja a játékból anélkül, hogy igazolnia kellene magát. Minden olyan azonosítást vagy részvételt, amely szándékosan vagy nem szándékosan nem teljes, hibás vagy olvashatatlan, vagy amelyet az e szabályzatban előírtaktól eltérő formában tettek, érvénytelennek tekinti a „szervező cég” Többszöri részvétel esetén ugyanez a szankció alkalmazandó.

3. : Nyeremények

A nyeremények a következők :

  • 4 az 1-ben kabát minden olyan résztvevőnek, aki legalább 1 olyan embert ajánl, aki az ajánlást követően minimum 100 órát ledolgozott.

A nyeremények értéke a jelen szabályzat elkészítésekor kerül meghatározásra, és nem vitatható. A játék után felmerülő valamennyi költségek, a nyeremények fenntartásával és használatával kapcsolatos költségek teljes egészében a nyerteseket terhelik.

4.: A nyertesek kijelölése

A nyereményjáték 2024. december 31-én ér véget, az ezután érkező ajánlásokat nem veszi figyelembe.

5.: A nyertesek kihirdetése

Miután jogosult lesz a nyereményre, kapcsolattartójuk fogja Önt felkeresni.

6.: A nyeremény átadása

A nyereményeket a kapcsolattartók juttatják el, vagy irodáinkban is átvehetik (amelyik irodához a munkavállaló tartozik) .
A nyeremény átvételére 2025. január 1-ig van lehetőség.
A nyertesek vállalják, hogy a nyereményeket a felajánlott formában fogadják el, készpénzre, más árura vagy szolgáltatásra való cserére nincs lehetőség,
valamint az nem ruházható át harmadik félre.
A nyereményekre nem lehet kártérítési igényt érvényesíteni.
A „szervező cég” fenntartja a jogot, hogy a rajta kívül álló, különösen a beszállítóihoz vagy előre nem látható körülményekhez kapcsolódó esemény esetén a meghirdetett nyereményt azonos értékű nyereménnyel helyettesítse. A nyerteseket értesítjük az esetleges változásokról.

7.: A résztvevők személyes adatainak felhasználása

A résztvevőkre vonatkozó információkat és a jelöltek által megadott elérhetőségeket
a „Szervező cég” rögzíti és felhasználja a versenyben való részvételük nyilvántartására, a nyeremények odaítélésének lehetővé tételére és a „Szervező cégnél” történő foglalkoztatásra jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételre.
A játékon résztvevőknek biztosítaniuk kell minket arról, hogy felhatalmazást kaptak arra, hogy a potencionális pályázók elérhetőségeit továbbítsák a „Szervező cég” részére.
A résztvevők által megadott adatok és a potenciális jelöltek elérhetőségei nem használhatók fel kereskedelmi-, reklám- vagy
PR célokra. A francia adatvédelmi törvény (Loi informatique et Libertés) legújabb változatának, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i rendeletének (RGPD) megfelelően, a résztvevők gyakorolhatják az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz és a hozzájárulás visszavonásához való jogukat az 1. pontban megadott címen a „Szervező cég” számára küldött levélben.

Uploading