Regulamentul jocului concurs recomandări 2024

Article 1 : Participanți

Firma PALMA FRANCE cu un capital social de 1000 000,00 euro , numită in continuare ” Firma organizatoare ” având sediul social la BOUAYE, 4 rue des douelles, Franța, înscrisă la registrul comerțului de la Nantes sub numărul 508 436 110, organizează acest joc gratuit fără obligația de a cumpăra din data de 28.08.2023 până la data de 12.02.2024 la ora 23.59.

Acest joc fără obligația de a cumpăra este destinat doar interimarilor aflați in misiune pe durata jocului concurs. Sunt excluse de la joc persoanele care nu îndeplinesc condițiile de mai sus și membrii conducerii generale, al sediului social, al serviciului de resurse umane, personalul din agenții, și toate persoanele care direct sau indirect au participat la realizarea acestui joc sau la gestiunea jocului, de asemenea sunt exclusi si partenerii sau membrii familiilor lor : rude directe de gradul I sau alte rudenii care locuiesc la adresă. „Firma organizatoare” își rezervă dreptul de a cere participanților să -si justifice conditiile sus menționate. Orice persoană care nu îndeplinește condițiile sau refuză sa le justifice va fi excluse din joc și nu va putea, in caz de câștig, să-si ridice premiul. Este autorizată o singura participare pe persoană . „Firma organizatoare” își rezervă dreptul de a verifica respectarea acestei reguli.
Participarea la acest joc implică acceptarea prezentului regulament.

Article 2 : Modalități de participare.

Concursul se va desfășura până pe 31 decembrie 2024 și se adresează tuturor interimarilor recomandați începând cu 28 august 2023 și care au efectuat o misiune de minimum 100 de ore de muncă începând cu această dată. De la 1 ianuarie 2025 nici o recomandare nu va mai fi luată în calcul pentru acest joc concurs.

Concursul recompensează toti participanții care au recomandat cel puțin 1 interimar care a efectuat 100 de ore de muncă cu o greacă Parka 4-in-1.

Câștigurile vor fi atribuite după următoarele reguli :

  • Să scrie corect informațiile privind numarul de telefon si adresa de email in formularul prevăzut pentru acesta pe site-ul web al „Firmei organizatoare”.
  • Persoana recomandată sa fi realizat cel puțin o misiune de minimum 100 de ore după data de recomandare ca și interimar in cadrul „Firmei organizatoare”.

Orice participare contrară dispozițiilor prezentului
regulament va fi nula. Orice participant suspect de încălcarea regulilor
va putea fi înlăturat din jocul concurs de către „Firma organizatoare” fără ca aceasta să se justifice. Orice participare incompletă, eronată sau ilizibila, voluntară sau nu, sau realizată sub o altă formă decât cea prevăzută in prezentul regulament va fi considerată nulă. Aceeași sancțiune se va aplica și in caz de multipe participări.

Article 3 : Cadouri

Sunt puse in joc:

  • o greacă Parka 4 in 1 pentru toți participanții care au recomandat cel puțin un interimar care a efectuat cel putin 100 de ore de muncă

Valoarea câștigurilor este stabilită in momentul redactării prezentului regulament și nu va putea face obiectul unei contestării privind modificarea valorii sale. Toate cheltuielile ulterioare jocului cu întreținerea și folosirea castigurilor revin pe deplin câștigătorilor.

Article 4 : Numirea câștigătorilor

Acest joc concurs se termină pe data de 31 decembrie 2024, nici o recomandare nu va mai fi luată în cont după această dată.

Article 5 : Anunțul câștigătorului

Câștigătorii vor fi contactați de către recrutorul lor în momentul distribuirii premiilor.

Article 6 : Înmânarea câștigului

Câștigurile se vor recupera de la recrutor sau direct din agenția unde este atașat interimarul in cauză.
Ultima zi a ridicării premiilor este 1 ianuarie 2025.
Câștigătorii se angajează să accepte cadourile asa cum sunt propuse fara posibilitatea de a le schimba in bani, alte bunuri sau servicii
de orice fel, nici transferul către o terta persoană.
De asemenea, aceste cadouri nu pot face obiectul unei cereri compensatorii.
„Firma organizatoare” își rezervă dreptul, in cazul unui eveniment neprevazut independent de vointa sa, mai ales legat de furnizori sau circumstanțe imprevizibile, să înlocuiască castigul anunțat cu un câștig cu valoare echivalentă. Câștigătorii vor fi informați despre eventualele modificări.

Article 7 : Uttilizarea datelor cu caracter personal ale participantilor

Informatiile participanților și datele transmise de candidații
potențiali sunt inregistrate si utilizate de „Firma organizatoare” pentru inregistrarea participarii lor la jocul concurs, pentru distribuirea câștigurilor și pentru a lua legătura cu candidații potențiali in postul de interimari la „Firma organizatoare”.
Participanții la jocul concurs trebuie să se asigure că au voie să transmită „Firmei organizatoare” datele potențialilor candidați.
Informațiile participanților si datele candidatilor potențiali nu pot fi folosite in scop comercial sau publicitate
sau relații publice. Conform cu Legea informatica si Libertății in versiunea sa ultimă, și a Regulamentului n°2016/679 al parlamentului european si consiliului din 27 aprilie 2016 despre protectia persoanelor fizice in legatura cu tratarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor ( RGPD), participantul poate să-si exercite dreptul său de acces, de rectificare, de stergere a datelor, de limitarea utilizarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și de asemenea dreptul sau de a-si retrage acordul adresându-se prin scrisoare la „Firma organizatoare”, adresa fiind menționată la articolul 1.

Uploading