За компаниите с малко, или никакво присъствие на отдел човешки ресурси, набирането на персонал може да се окаже истинско препятствие. Минаването през агенция за временна заетост може да се окаже чудесен вариант.

Всъщност специалистите по набиране на персонал от агенциите за временна заетост се ангажират с целия процес по набиране на персонал, когато компаниите се обърнат към тях. Много са ситуациите, в които може да се налага допълнителна работна ръка: сезонни договори, компенсиране на отсъствия, временно увеличаване на дейността и т.н.

Как става набирането на персонал в агенцията за временна заетост?

 • Относно разпространението на оферти за работа и определянето на нуждите, агенцията за временна заетоствзема предвид нуждите на компанията от набиране на работна ръка и определя очакваните умения и временните задачи, които трябва да бъдат изпълнени. След което агенцията за временна заетост изготвя оферти за работа и използва всички свои комуникационни инструменти, за да гарантира популяризация: интернет, Facebook, борси за работа, коопериране и т.н. Ресурсите на агенцията за временна заетост за разпространение на информация са много по-големи от тези на една компания, тъй като тя е абонирана за професионални канали за разпространение на информация. Благодарение на своя експертен опит, те могат също така да консултират компаниите потребители относно временното набиране на персонали да проверяват съответствието между нуждите и необходимите човешки ресурси.
 • След това идва оперативната част на временното набиране на персонал. Служителите на агенциите за временна заетостса опитни професионалисти, които се адаптират, за да наемат възможно най-бързо най-добрите профили за вашите нужди. Те притежават необходимите умения, за да подберат най-подходящите профили за предлаганите позиции. Тяхната силна страна е, че разполагат с голям набор от кандидати от всички професионални сектори, независимо от нивото на образование или броя на необходимите години опит.
 • Както нагоре, така и надолу по веригата на процеса на набиране на персонал, агенцията за временна заетост се грижи и за всички необходими административни ограничения (по отношение на договорите за временна заетост, фишовете за заплати, разрешенията и т.н.) в рамките на постоянно променящата се правна рамка. Те също така отговарят за проследяването на работата на временните работници и за удовлетвореността на компанията ползвател.

Какви договори се използват от агенциите за временна заетост?

Временният договор между клиента и агенцията за временна заетост е договор за назначаване на пост. В него се определят условията за назначаване на всеки служител във фирмата клиент, в зависимост от вида на длъжността, която трябва да бъде изпълнявана. Той продължава:

 • Мотивът за назначаване
 • Продължителността навременната мисия и клаузите, позволяващи изменение на условията
 • Професионалната квалификация на назначения служител, мястото и работното време и, ако е приложимо, рисковете, свързани с професионалната практика
 • Детайлите свързани със задължителните ЛПС (лични предпазни средства), независимо дали са предоставени или не от агенцията за временна заетост
 • Размер назаплататаи подробности за изплатените бонуси.

Как се изчислява коефициентът за фактуриране на временен работник?

Брутното почасово възнаграждение (часова ставка), което фирмата ползвател ще плаща на временния работник, се съобщава на фирмата за временна заетост в договора за временна заетост при назначаване. Върху брутната заплата се прилага коефициент за фактуриране. Той не е фиксиран и обикновено варира между 1,71 и 2,5 в зависимост от различни фактори: вида на длъжността, продължителността на мисията и рядкостта на търсения профил.

Договорът за временна заетост се характеризира с несигурност, поради което временният работник получава обезщетение в края на мисията в допълнение към заплатата си в размер на 10 % от брутната заплата. По принцип временният работник не ползва платен отпуск през целия период на договора си, освен в изключителни случаи. Следователно отпускът се изплаща в края на мисията. Възнаграждението за отпуск е в размер на 10% от брутната заплата. Тъй като агенцията за временна заетост е работодател на временния работник, трябва да плаща вноските за сметка на работодателя. Ако коефициентът за фактуриране не е добавен направо към тези разходи, а само към брутната заплата, тези разходи все пак се вземат предвид при определянето му.

Как да изчислим разходите за временен работник?

За да се определи крайната цена на временния работник, към очакваната заплата за мисията трябва да се приложи коефициент на фактуриране. Или казано по друг начин :

разходи за временен работник = очаквана брутна заплата X продължителност на мисията X коефициент

Например :

 1. Временният работник е нает за срок от 5 месеца.
 2. Очакваната заплата е 1200 евро бруто на месец.
 3. Коефициентът, прилаган от агенцията за временна заетост, е 1,9.
 4. 1200 x 5 x 1,9 = 11 400 евро

Резултатът е, че наемането на временен работник ще струва 11 400 евро.

Защо да ползвате услугите на агенция за временна заетост?

На пръв поглед, набирането на временен персонал е по-скъпо за фирмата ползвател, отколкото при други договори. С избора на тази опция, обаче, спестявате време за много задачи, които можете да свършите сами. Тя се грижи за всички административни задачи, свързани с набирането на персонал, и облекчава фирмата ползвател откъм различни формалности (трудови договори, изменения на договори или фишове за заплати). Освен това, фирмата ползвател вече не е задължена да се грижи за медицински прегледи или да подава декларации, свързани с назначаването на персонал, което изисква подходящи човешки ресурси. Това ограничава значително общите разходи. Всъщност, когато вземете предвид разходите за набиране на персонал, изразходваното време или риска от лош подбор, временният персонал се оказва по-икономично и надеждно решение.

От друга страна, гъвкавостта на временната заетост продължава да бъде от голямо значение в повечето случаи, тъй като тя ограничава използването на постоянни договори, които понякога са твърде скъпи, и дава възможност да се използва квалифициран персонал в определени периоди на повишена активност, например, без да се налага да се предвижда набиране на персонал.

В заключение

Набирането на временен персонал е все по-разпространено във Франция, тъй като предлага много предимства както за фирмите, така и за служителите. Благодарение на това, имиджът на временната заетост се е променил много, и вече е възможно да си намерите работа като временен работник, независимо от социално-професионалната ви категория: „синя якичка“, „бяла якичка“ и дори „ръководител“.

#AB2PROTEAM : В AB2PRO, поставяме набирането на персонал в центъра на нашите цели. Като агенция за временна заетост, ние се грижим за всички административни процедури, за да можете да заминете за Франция при възможно най-добрите условия. С 20-годишен опит в набирането на персонал, AB2PRO е експерт в областта на временната работа и винаги знае как да посрещне своите временни работници.

Тези статии могат да са Ви интересни

AB2PRO Лауреат на Трофеите на агенциите за временна заетост!

Както може би сте видели в нашите социални мрежи, за нас беше чест да получим награ...

Прочетете още
Руан, между историята и деликатесите: Пълен маршрут

Руан, градът на хилядите кули, разкрива завладяващата си история чрез калдъръмени...

Прочетете още
Нант, между историята и вкусовете: маршрут за изследователи

Между островните машини, оживените кейове и ярките улични произведения, градът ра...

Прочетете още
#CreateYourCareer : à la découverte de Fabien GATEL : une vie professionnelle semée d’expériences 🚀

Fabien GATEL : от мениджър на проекти до ръководител на агенцията AB2PRO в Рен - стремглаво ...

Прочетете още
Uploading