A munkaerő-kölcsönző cégek működése munkavállalói szemszögből.

A francia munkaerő-kölcsönző cégek a munkalehetőségek széles skáláját kínálják a jelentkezők számára, legyen szó akár általános vagy szakosodott munkaerőről. Annak érdekében, hogy a szerződéskötés lehetőségét növelje, az a legjobb, ha több ügynökségnél is jelentkezik.

Hogyan tud jelentkezni egy francia munkaerő-kölcsönző céghez?

A jelentkezéshez fáradjon be a kölcsönző vállalat irodájába vagy vegye fel velük a kapcsolatot telefonon vagy a weboldalukon keresztül, elküldve nekik a szükséges dokumentumokat (személyi igazolvány, Carte Vitale (amennyiben rendelkezik vele), lakcímet igazoló okmány, bankszámlaszám, vezetői engedély (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, végzettség). Regisztrációs költséget nem kell fizetnie. Miután felvételt nyert egy megbízásra, a kölcsönző cég alkalmazásában fog állni, amely pedig számláz majd a munkaadó cég felé.

Hogyan tud elhelyezkedni egy munkaerő-kölcsönző cégnél Franciaországban?

Mikor egy jelentkező felveszi a kapcsolatot egy munkaerő-kölcsönző vállalattal, a toborzó munkatárs felméri a jelentkező készségeit, az elvárásait, valamint informálja őt a cég működéséről és az elérhető álláslehetőségekről. Azonban az interjú nem feltétlenül elég, ajánlatos, hogy az interjút követően többször is jelentkezzen bizonyítva ezzel elérhetőségét és a motivációját.

Mi is az a munkaerő-kölcsönzői szerződés?

A munkaerő-kölcsönzővállalat és a munkavállaló megbízási szerződést kötnek egymással. A szerződés meghatározza a megbízás ideje alatti munkafeltételeket és a munkavállaló fizetését. A felvételt követő 2 napon belül el kell juttatni azt az alkalmazott számára. A szerződésnek tartalmaznia kell:

 • Az ideiglenes szerződés maximális időtartamát, beleértve a hosszabbításokat is, ami maximum 18 hónap. Amennyiben a szerződés tárgya egy a biztonsági intézkedések miatt szükséges sürgős munka, ez az időtartam 9 hónapra csökken. Amennyiben viszont a munkavégzés külföldön folyik, 24 hónapra növelhető.
 • Ha van, akkor a próbaidő hossza (2-5 nap a szerződés hosszától függően)
 • A munkavállaló szakkképzettségét
 • A munkavállaló fizetését és a kifizetett prémiumok adatait
 • A kiegészítő nyugdíjpénztár nevét és székhelyét, amelyhez a vállalat tartozik.
  Ha a szerződés lejárta előtt a cég felől történik szerződésszegés, a cégnek három munkanapon belül új szerződést kell ajánlania a munkavállaló számára. Az új szerződésnek az előzőnek megfelelő feltételeket és díjazásokat kell tartalmaznia. A szerződésnek a munkavállaló kezdeményezésére történő, a határozatlan idejű munkaszerződéstől eltérő okból történő idő előtti felmondása kártérítésre jogosítja a munkaerő-kölcsönző vállalatot.

Kitől fogja kapni a fizetést?

A munkaerő-kölcsönző cég fizet a munkavállalónak, mivel ő a munkáltató. Az alkalmazott fizetését a szerződés tartalmazza. Ez az összeg nem lehet alacsonyabb, mint a felhsználó cég azonos képesítésű, azonos munkakört betöltő munkavállalójának a bére. A kölcsönző cég ügyel a kölcsönzött munkavállaló bérelszámolásáért és a bérpapír kiküldéséért is.

Hogyan számolja ki egy kölcsönzött munkavállaló bérét?

A kölcsönzött munkavállaló béréta következő elemek alapján számolják ki:

 • referencia-pótlék ;
 • bérkiegészítők (pótlékok, természetbeni juttatások), abban az esetben, amennyiben ezek szerződéses kötelezettséget jelentenek, vagy amennyiben ezek a felhasználó cég valamennyi, azonos szakmai kategóriába tartozó alkalmazottjának kifizetésre kerülnek ;
 • a pozícióhoz kapcsolódó prémiumok (kockázati, teljesítmény, hideg stb.) ;
 • rendkívüli bónuszok és különböző jutalmak (13. havi fizetés, ünnepi jutalom stb.).
 • A fizetéshez hozzá kell adni a szerződésben előírt prémiumokat és juttatásokat.

Hogyan működik a megbízás végi jutalék?

A megbízás végi jutalék a bruttó fizetés 10%-át jelenti és legkésőbb a megbízás végén kerül kifizetésre. A következő esetekben nem kerülhet kifizetésre:

 • a munkavállaló súlyos szabályszegése ;
 • munkavállaló felőli szerződésszegés ;
 • azonnali, határozatlan idejű szerződéskötés a felhasználó vállalattal ;
 • vis major ;
 • küldetés-képzés.

Hogyan fizetik a fizetett szabadságokat a munkaerő-kölcsönző cégek?

Rövid távú megbízás alatt feltételezhető, hogy a munkavállaló a megbízás teljes ideje alatt dolgozik és nem vesz ki szabadnapot. Ugyanis a munkavállaló kihasználhatja a megbízások közötti időszakot arra, hogy kivegyen néhány nap szabadságot. Ez utóbbi olyan díjazásban részesülhet, amely magába foglalja a „Fizetett szabadság kompenzációja” ( Indemnité Compensatrice de Congés Payés = ICCP) nevű külön juttatást, amelyet a kiküldetés végén kapnak meg. Ez a teljes bruttó fizetés 10 %-át teszi ki (beleértve az IFM-et is).
Hosszabb megbízás esetén, a kölcsönzött munkavállalónak joga van a megbízás vége előtt szabadságot kivenni, hogy kipihenhesse magát és újult erővel térjen vissza. A szabadságkérelmet a munkaerő-kölcsönző cégnélés a felhasználó vállalatnál kell benyújtani, hogy közösen meg tudjanak állapodni a távollét időpontjairól. A szabadság napjai nem lesznek bérszámfejtve, mivel az ICCP alapján fizetik a munkanapjaik alatt.

Hogyan működik egy üzemorvosi vizsgálat?

A köcsönzött munkavállalók is ugyanazon az foglalkoztatás egészségügyi vizsgálaton esnek át, mint a többi munkavállaló, de az egyes pozíciókhoz igazodó feltételek mellett. Ezek az információk a tájékoztató és a megelőző látogatásra is vonatkoznak. (Visite d’information et de prévention = VIP) Az El Khomri-törvény 2016. augusztusi hatályba lépése óta a munkavállalóknak már nem kötelező a foglalkoztatás előtti orvosi vizsgálat. Az üzemorvosi alkalmassági érvényessége a munkavállaló munkakörének a feltételeitől függ. Ez kivétel nélkül minden munkavállalót érint, beleértve a kölcsönzötteket is.

A munkavállaló orvosi vizsgálata a munkáltató felelőssége alá tartozik. Kölcsönzött munkavállaló esetén ez a feladat nem a felhasználó vállalatot terheli. Mivel a munkavállaló a munkaerő-kölcsönző céggel köti meg a szerződést, az üzemorvosi vizsgálat az ő hatályuk alá tartozik. Az orvosi vizsgálatra legtöbbször azon engedélyezett szolgálatok valamelyikében kerül sor, amelynek tagja a munkáltató. Munkaerő-kölcsönzés során a munkáltatónak csatlakoznia kell egy jóváhagyott egészségügyi szolgálathoz.
Az orvosi látogatás nem a munkavállaló költsége. Még abban az esetben sem, ha az üzemorvos további vizsgálatot, elemzést vagy mintát kér.

Még ha a munkakör nem is jelent különösebb kockázatot, a munkavállalónak akkor is át kell esnie a felvételt követően egy üzemorvosi vizsgálaton. Ez az orvosi ellenőrzés 2016 óta fejlődött, de továbbra is jogi kötelezettség.
A foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat (Visite d’Information et de Prévention) során a vizsgálatot végző orvosnak orvosi aktát kell nyitnia a kölcsönzött munkavállaló számára, amelyet az alkalmazott pályafutása alatt fognak majd őrizni és kitölteni. Az orvos számos témát is megvitat, például a munkavállaló általános egészségi állapotát, a munkájával kapcsolatos esetleges kockázatokat és a munkahelyi balesetek lehető legnagyobb mértékű elkerülése érdekében meghozandó megelőző intézkedéseket.
Az orvosi vizsgálatot a kölcsönzött munkavállaló kiküldetésének kezdetétől számított 3 hónapon belül kell megvalóstani. A kapott üzemorvosi alkalmassági 2 évig érvényes (Franciaországban végzett vizsgálat), még akkor is, ha a kölcsönzött munkavállaló más munkaerő-kölcsönző céghez megy át. Ha az ideiglenes munkavállaló munkaképesnek minősül, igazolást kap erről.

Hogyan működik a munkaidő-nyilvántartás?

A kölcsönzött munkavállalónak minden egyes megbízásnál fel kell jegyeznie a ledolgozott időpontokat és órákat az órapapírján, amit a felhasználó vállalatnál lévő felettesével vagy vezetőjével kell aláíratnia. Ez a dokumentum elengedhetetlen a kölcsönzött munkavállaló bérének megállapításához és a bérjegyzék elkészítéséhez.
Az órapapírt minden hét végén be kell nyújtani:

 • Munkaerő-kölcsönző(elérhetőségek) – Munkavállaló (elérhetőségek) – Felhasználó cég (elérhetőségek)
 • Hét : hétfőtől../../.. vasárnapig ../../..

Mi történik ha a munkavállaló késik a munkahelyről?

Mint minden alkalmazottnak, a kölcsönzött munkavállalónak is megvan a joga ahhoz, hogy indokolt okból kifolyólag ne menjen be dolgozni. Az okoktól függetlenül értesíteni kell a munkáltatót, hogy az értesíteni tudja a felhasználó céget. Minden egyes hiányzást igazolni kell! A hiányzásoknak többféle típusa létezik, mindegyikhez meghatározott eljárás tartozik:

 • Betegszabadság.

  Ha a kölcsönzött munkavállaló megbetegszik, és nem tudja teljesíteni a megbízást, a lehető leghamarabb értesítenie kell a munkaerő-kölcsönző vállalatot. Ezután el kell mennie a háziorvoshoz és 48 órán belül el kell küldenie a betagszabadságot igazoló dokumentumot a munkáltató és a biztosító számára (Caisse Primaire d’Assurance Maladie-nak = CPAM).

 • Munkahelyi baleset során.

  Ha a kölcsönzött munkavállaló balesetet szenved a munkahelyén, megfelelő dokumentumot kell kitöltenie a baleset körülményeinek bejelentésére. Emellett kapcsolatba kell lépnie a munkaerő-kölcsönző céggel, és 24 órán belül el kell küldenie nekik az igazolást. Ha már ismeri a leállás időtartamát, akkor azt is jelezze!

 • Engedélyezett távollét esetén.
  Engedélyezett (indokolt okból történő) távollét esetén a kölcsönzött munkavállaló a munkáltatója, jelen esetben a munkaerő-kölcsönző cégelőzetes beleegyezésével hiányozhat a munkavégzés helyéről.
 • Igazolatlan távollét esetén.

  Az igazolatlan távollét a Munka Törvénykönyve szerint súlyos mulasztásnak minősül, és nem csak a kölcsönzött munkavállaló bérét érinti, hanem elbocsátáshoz és a munkaerő-kölcsönző cégnek fizetendő kártérítéshez is vezethet. Amennyiben hiányzik a munkahelyéről és azt nem tudja a lehető leghamarabb igazolni, az kötelezettségszegésnek minősül. A kölcsönvevő vállalat ezután súlyos kötelességszegés miatt elbocsátási eljárást kezdeményezhet a kölcsönzött munkavállalóval szemben.

Ki gondoskodik a kölcsönzött munkavállaló biztonságáról?

A felhasználó vállalatoknak is megvan a maguk felelőssége a szervezetükön belül a kölcsönzött munkavállalók biztonságáért. Biztosítaniuk kell a megfelelő munkakörülményeket mind az ideiglenes, mind az állandó alkalmazottak számára azáltal, hogy biztosítják számukra a munkakörükhöz szükséges utasításokat, dokumentumokat és eszközöket a munkahelyi veszélyek megelőzése érdekében.
Először is, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó ügynökségnek el kell végeznie néhány kezdeti kockázatmegelőzési munkát. Ez magába foglalja az ideiglenes munkához szükséges képesítések és tanúsítványok ellenőrzését (pl. nehézgépkezelői jogosítvány). Az alkalmazottnak meg kell ismernie a leendő munkahelyén alkalmazott kódexet és gyakorlatokat is. Figyelmeztetnie kell továbbá a munkával kapcsolatos kockázatokra, valamint tájékoztatást nyújtani munkavédelmi intézkedésekről és eszközökről is. Amunkaerő-kölcsönző vállalja továbbá, hogy a kiküldetés teljes időtartama alatt rendszeresen ellenőrzi a kölcsönzött munkavállalót.
Másodszor, a felhasználó vállalkozásnak képzést kell nyújtania annak a munkakörnek a sajátosságairól, amelyre a kölcsönzött munkavállalót beosztják. Ennek a képzésnek két célja van: garantálni a kölcsönzött munkavállaló készségeit, és szükség esetén kiképezni őt a feladatának elvégzéséhez szükséges eszközök kezelésére (pl. gépvezetői képzés). A kölcsönzött munkavállalót tájékoztatni kell a vállalaton belüli, a munkavállalók biztonságát szolgáló intézkedésekről is, például a vészhelyzeti eljárásokról, a vészkijáratok helyéről és a közlekedési szabályokról.

A munkaerő-kölcsönzés egyre gyakoribbá válik Franciaországban, mivel számos előnnyel jár mind a vállalatok, mind a munkavállalók számára. Ez segített megváltoztatni a munkaerő-kölcsönzésről alkotott képet, és a jövőben lehetőség lesz arra, hogy valaki kölcsönzött munkavállalóként munkát találjon, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi-szakmai kategóriába tartozik: alkalmazott vagy akár vezető beosztású.

Cikkek, amelyek még érdekelhetik

Vannes, egy utazás a középkori történelem és a breton ízek között: egy felejthetetlen útvonal az AB2PROCSAPAT tagjai számára

A város, amely autentikus hangulatot áraszt a történelemmel átitatott bártyáival és a macskaköves utcáival. Fedezd fel a nyüzsgő tereket, ...

Tovább olvasom
Nantes, egy emlékezetes utazás azok számára, akik szeretnék felfedezni a város történelmi- és gasztronómiai örökségeit.

A nyüzsgő rakpartok, a vibráló utcai művészet és a sziget gépei együtt olyan eklektikus bájt árasztanak, amelyek garantáltan elvarázsolna...

Tovább olvasom
#CreateYourCareer: Fabien GATEL bemutatása : egy élményekkel teli szakmai élet 🚀

Fabien GATEL: projektmenedzserből a rennes-i iroda vezetője. Epikus előrelépés egy összatartó csapatban.

Tovább olvasom
Saint-Malo, egy utazás a breton ízek és a tengerészeti történelem között: felejthetetlen útvonal az AB2PROCSAPAT tagjai számára.

Fedezd fel velünk Saint-Malo városát útvonalunkat követve, amelyet azon munkavállalóink számára hoztunk létre, akik a munkával töltött h...

Tovább olvasom
Uploading