Hogyan működik a francia társadalombiztosítási rendszer?

Ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy hogyan működik a társadalombiztosítás és hogy mire való a CPAM, fontos megismernünk azon rendszereket és ágazatokat, emelyek a társadalombiztosítást alkotják.

Milyen társadalombiztosítási rendszerek vannak Franciaországban?

Háromféle rendszert különböztetünk meg, amelyek mindegyike egy vagy több szakmai kategóriát fed le, és amelyeket különböző irányítási és ellátási módszerek jellemeznek.

  1. Az általános rendszer – 2018. január 1. óta kiterjed a fizetett munkavállalókra és az önálló vállalkozókra, valamint mindazokra, akik tartózkodási jogosultsággal rendelkeznek (általános egészségvédelem);
  2. A mezőgazdasági rendszer – a mezőgazdasági termelőkre és a mezőgazdasági alkalmazottakra terjed ki;
  3. Speciális rendszerek – a tengerészek, a bányászok, az SNCF (francia vasúttársaság) alkalmazottak, az RATP (francia busztársaság) alkalmazottak, az EDF-GDF (víz-, gázszolgáltatás) alkalmazottak, a Nemzetgyűlési tagok, a Szenátusi tagok, a közjegyzők és a közalkalmazottak rendszere.

Milyen ágazatai vannak a francia társadalombiztosítási rendszernek?

A francia társadalombiztosítási rendszer a következő 5 ágazatból épül fel :

Egészségügyi ágazat

Ez fedezi a biztosítottak egészségügyi kiadásait és garantálja az ellátáshoz való hozzáférést. A megelőzésre összpontosít, valamint hozzájárul a francia egészségügyi rendszer szabályozásához. Ezen felül az egészségügyi ágazat segíti, hogy a leghátrányosabb helyzetűek is egészségügyi ellátáshoz jussanak és hozzájárul az egészségügyi szociális intézmények működéséhez. Ez az ágazat több helyzetet is lefed, mint például a betegségek, anyaság, rokkantság vagy haláleset. Az egészségbiztosítási ágazat felelős a „kockázatkezelésért” is, amely a kiadások alakulásának ellenőrzéséből áll, miközben javítja a lakosság egészségügyi állapotát.
Franciaországban az általános rendszer fedi le a népesség 89%-át, azaz több mint 58 millió embert. A magánszektor (ipar, kereskedelem és szolgáltatások) munkavállalóira vonatkozik.

A családi ágazat

Franciaországban a társadalombiztosítás ezen ága a családi ellátásokat kezeli. Célja, hogy csökkentse a családok életszínvonalában a gyermekek száma alapján fennáló egyenlőtlenségeket. 4 fő területen nyújt támogatást :
· Családok támogatása a hétköznapokban
· Kisgyermek fogadása
· Lakhelyhez való hozzáférés
· A bizonytalanság elleni küzdelem

Munkahelyi balesetek és szakmai megbetegedések ágazata

Ez az ágazat kezeli a munkavállalókat érintő kockázatokat: a munkahelyi baleseteket, az ingázási baleseteket és a foglalkozással járó megbetegedéseket. Kártalanítja az áldozatokat, és meghatározza a vállalatok hozzájárulását a rendszer finanszírozásához. Ezen túlmenően munkahelyi kockázatmegelőzési politikát alkalmaz, amelynek célja a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzése.

A nyugdíjágazat (időskori és özvegyi)

A nyugdíjágazat felelős a gyártóipar, a szolgáltatóipar és a kereskedelem nyugdíjasainak a nyugdíjkifizetéséért. Már az első munkahelyétől kezdődően jelen van és végig kíséri a teljes pályafutása során, hogy segítsen felkészülni a nyugdíjba vonulásra.

A beszedésért felelős ágazat

Franciaországban a társadalombiztosítás ezen ága felelős a társadalombiztosítási járulékok beszedéséért és más ágak közötti újraelosztásáért. Ez az ágazat kezeli a társadalombiztosítási pénzforgalmat is. Feladata az illegális munka ellenőrzése és az ellene való küzdelem. Ezenkívül ez az ágazat korszerűsíti és egyszerűsíti a járulékfizetőknek nyújtott szolgáltatásokat, a szociális járulékkedvezmény-rendszerek kezelését, valamint a gazdasági referenciaadatok előállítását és elemzését.

Mi a CPAM Franciaországban?

Az Alap Egészségbiztosítási Pénztár (Caisse Primaire d’Assurance Maladie=CPAM) kezeli az általános rendszer egészségügyi ágát. Ez segít a egészségügyi-, a szakmai és a magánéletben. A CPAM egy magánjogi szervezet, amely közszolgálati feladatot lát el.
Fontos különbséget tenni a CPAM és a társadalombiztosítási rendszer között, mert a kettőt gyakran összekeverik, mivel a CPAM a „Sécu” néven is ismert társadalombiztosítási rendszernek csak az egyik eleme. A társadalombiztosítási rendszeren belül a biztosító kezeli az általános rendszer nevében a betegségi és a munkahelyi baleseti ágakat.

Mi is a pontos szerepe a CPAM-nek Franciaországban?

A CPAM közvetítő a biztosított és az egészségbiztosító között, amely több feladatot is ellát, például:
A biztosítottak egészségbiztosítási rendszerhez való csatlakozásának kezelése ;
A biztosítottak biztosítási jogainak kezelése ;
Az ellátás irányítása, de a biztosítótársaságok és kiegészítő egészségbiztosítók számára a visszatérítések távközlése is ;
Az orvosi költségek megtérítése és a napidíjak kifizetése, valamint szükség esetén a költségek előtérítése ;
Kockázatkezelési cselekvési terv kidolgozása az egészségügyi szakemberekkel ;
A megelőzési kampányok végrehajtása a megelőzés és az egészségüggyel kapcsolatos kommunikáció javítása érdekében ;
Egészségügyi és szociális cselekvési politika végrehajtása a biztosítottaknak nyújtott egyéni támogatás vagy az egyesületeknek nyújtott kollektív támogatás révén.

A CPAM felügyeleti szerepet is betölthet a következőkkel kapcsolatban:

Az ellátás útjának, valamint a munkából való kiesés ellenőrzése.
Csalás felderítése – az elkövetőnek (minden esetben) meg kell fizetnie a ki nem fizetett díjakat, vagy vissza kell térítenie a jogtalan kifizetéseket.

Szeretne többet megtudni a franciaországi egészségbiztosításról? Látogasson el a következő weboldalra: http://ameli.fr/

Mit jelent a külföldi munkavégzés a francia társadalombiztosítás szempontjából?

Ez azt jelenti, amikor egy munkavállaló nem a saját, hanem egy másik országban vállal munkát. Amikor egy munkavállaló külföldiként Franciaországba jön dolgozni, már nem tartozik a származási országa társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá, hanem kötelezően a francia társadalombiztosítási rendszerhez csatlakozik, és a fizetése után fizetett társadalombiztosítási járulékai részben a CPAM-tagság finanszírozására szolgálnak. Ennek az időtartama nincs korlátozva.
A Franciaországban dolgozó külföldi munkavállalók a francia egészségbiztosítási rendszerhez kapcsolódnak, és már nem részesülnek a származási országuk szociális védelmében. Családjaik is csatlakozhatnak ugyanehhez a rendszerhez, de csak bizonyos feltételek teljesülése mellett.

Mit kell tennem ahhoz, hogy csatlakozhassak a francia egészségbiztosítási rendszerhez?

A munkáltató felelőssége, hogy megtegye a szükséges lépéseket a francia egészségbiztosítási rendszerhez való csatlakozáshoz. Ha ezeket a formalitásokat elvégezték, a munkavállaló francia társadalombiztosítási számot kap. Ezután létrehozhatják az ameli fiókjukat, és megrendelhetik a Vitale kártyát (francia biztosítási kártya). Ezentúl megtérítik számára a Franciaországban felmerült egészségügyi költségeket. A költségtérítéshez meg kell jelölnie egy kezelőorvost.

Mi történik, ha nincs háziorvosom Franciaországban?

Franciaországban nem kötelező háziorvossal rendelkezni, de ha nincs bejelentve egy háziorvoshoz sem, a biztosított nem tartja be az összehangolt ellátási utat, és következésképpen az biztosító nem tudja teljesen megtéríteni a költségeket (kivéve a 16 év alattiak esetében).

Ha a beteg az ellátási útvonalon kívülre kerül, a társadalombiztosítási térítési arány (BRSS) 70%-ról 30%-ra csökken. Ezenkívül a háziorvos hiánya jelentős következményekkel járhat az egyén egészségére nézve, mivel a háziorvos vezeti a betegek egészségügyi dokumentációját, koordinálja az ellátási folyamatot, szükség esetén szakorvoshoz irányítja a betegeket, és központosítja a többi orvos véleményét. Hosszú lefolyású betegségek esetében például fontos szerepet játszik, ugyanis ő fogja meghatározni az ellátási protokollt.

Mi történik, ha egy munkavállaló egy EU-/EGT-országból érkezik, és Franciaországban végzett munkája során továbbra is ottani lakcímre van bejelentve?

Még akkor is, ha a munkavállaló külföldi jogállású és már nem tartozik a lakóhelye szerinti ország egészségbiztosítási rendszeréhez, a lakóhelye szerinti országban kapott ellátásra az S1 formanyomtatvány vonatkozhat. Ezt az őt foglalkoztató vállalat székhelye szerinti CPAM-nál kell kérelmeznie, és el kell küldenie a lakóhelye szerinti ország illetékes szervének. Ez utóbbi fedezi az egészségügyi költségeit.
A francia egészségbiztosító figyelembe veheti a külföldi munkavállaló származási országában szerzett biztosítási, foglalkoztatási vagy tartózkodási időszakokat, hogy azokat a franciaországi betegség-, anyasági és haláleseti biztosítási ellátásokra való jogosultság megállapításakor figyelembe vegye. Ehhez a származási országa egészségbiztosítási pénztáránál kell kérelmeznie az S041 „Igazolás a biztosítási, foglalkoztatási vagy lakóhelyi időszakok összevonásáról” című nyomtatványt.

Milyen védelemben részesül a külföldi munkavállalót Franciaországba kísérő család?

Ha a munkavállaló családja több mint 3 hónapja Franciaországban tartózkodik, tagjai a francia egészségbiztosítás hatálya alá tartoznak, és a francia jogszabályok által biztosított valamennyi természetbeni ellátásban részesülnek: egészségügyi ellátás, orvosi kezelés, kórházi kezelés.
Ha a családtagok továbbra is a munkavállaló származási országában tartózkodnak, amely az EU/EGT tagállama, akkor a francia egészségbiztosítási pénztár által biztosított S1 nyomtatványnak a lakóhelyük szerinti ország egészségbiztosítási szervéhez történő benyújtásával megtéríthetik a számukra ott nyújtott ellátást.
Ha a család továbbra is a munkavállaló származási országában lakik, amely kétoldalú társadalombiztosítási megállapodással rendelkezik Franciaországgal, az egészségügyi költségek fedezéséről rendelkezni lehet.

Hogyan működik az orvosi költségek megtérítése Franciaországban?

A francia társadalombiztosítási rendszer megtéríti a külföldi munkavállaló egészségügyi költségeit a biztosítás alaptételeinek és a felmerült költségeknek a határáig és betegség vagy munkahelyi baleset esetén napidíjat fizet.

Hogyan működik az orvosi költségek megtérítése a származási országban?

Ha a munkavállaló S1 nyomtatványt nyújtott be a lakóhelye szerinti EU/EGT-ország egészségbiztosítási pénztárának, ez utóbbi a saját eljárásai szerint térítheti meg az orvosi költségeket.

A munkavállaló választhatja azt is, hogy a francia egészségbiztosító megtéríti a költségeit. Ebben az esetben a kifizetett számlákat és a fizetési bizonylatot az S3125 nyomtatvánnyal együtt kell elküldenie. Külföldön igénybe vett ellátás – a biztosított által kitöltendő nyilatkozat (PDF) az egészségbiztosítási pénztárnak Franciaországban. A költségtérítés az aktuális francia társadalombiztosítási alaptarifák alapján és a felmerült költségek erejéig történik.

Ha a származási ország kétoldalú szociális biztonsági megállapodást kötött Franciaországgal, a visszatérítés feltételei a Cleiss honlapján olvashatók.

Milyen eljárást kell követni, ha Franciaországban balesetet szenved munkavégzés közben, vagy a munkába vezető úton?

Betegség esetén az orvosa betegszabadságot írhat ki.

Ha a munkavállaló munkahelyén vagy munkába menet balesetet szenved, azt be kell jelentenie a franciaországi egészségbiztosítási pénztárnak, hogy az megtéríthesse egészségügyi költségeit és a napidíj kifizetését.

Összefoglalva, a külföldi munkavállalóknak még Franciaországba érkezésük előtt tisztában kell lenniük a francia egészségügyi rendszer működésével, hogy a legjobb döntést hozhassák maguk és családjuk számára. A francia egészségügyi rendszer számos előnyt kínál, és Európa legjobbjai között tartják számon.

#AB2PROCSAPAT Az AB2PRO-nál tájékoztatjuk Önt a Franciaországba való beutazáshoz szükséges összes lépésről és elintézzük a társadalombiztosítási rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges adminisztratív folyamatokat.

Cikkek, amelyek még érdekelhetik

ÚTMUTATÓ A FRANCIAORSZÁGI ADÓBEVALLÁSHOZ

A francia adminisztráció esetenként fejfájást okozhat! De szerencsédre rábukkantál a megfelelő cikkre, amely segítségével hamarosan szaké...

Tovább olvasom
Hogyan nyithatok NICKEL-számlát egy trafikban?

Szeretnél gyorsan és egyszerűen bankszámlát nyitni? Ebben az esetben a nikkel lehet egy lehetőség, és ebben a cikkben elmagyarázzuk az ezzel ...

Tovább olvasom
Milyen feltételek mellet lehet a franciaországi építőiparban dolgozni?

Szeretne elhelyezkedni az építőiparban, de nincs tisztában a feltételekkel? Olvassa el cikkünket, amely minden kérdésére választ ad !

Tovább olvasom
Mik a franciaországi munkaerő-kölcsönzés jogi keretei ?

Cikkünk a legrészletesebb tájékoztatást nyújtja Önnek a franciaországi munkaerő-kölcsönzés jogi kérdéseiben.

Tovább olvasom
Uploading