Cum funcționează sistemul francez de securitate socială?

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează securitatea socială și la ce servește Casa de Sănătate, este important să cunoaștem regimurile și ramurile care alcătuiesc securitatea socială.

Care sunt regimurile securității sociale din Franța?

Prin urmare, putem distinge 3 regimuri, fiecare dintre ele acoperind una sau mai multe categorii socio-profesionale specifice și caracterizate prin diferite metode de gestionare și de acoperire:

  1. Regimul general – acoperă salariații, precum și persoanele care desfășoară activități independente de la 1 ianuarie 2018, precum și orice persoană care are dreptul de ședere (protecție universală a sănătății);
  2. Regimul agricol – acoperă fermierii și angajații din agricultură;
  3. Mai multe regimuri speciale – regimul navigatorilor și al registratorilor maritimi, regimul minier, regimul SNCF, schema RATP, regimul pentru industriile de electricitate și gaze, regimul Adunării Naționale, regimul Senatului, regimul grefierilor și al angajaților notarilor.

Care sunt ramurile securității sociale în Franța?

Cele 5 ramuri care alcătuiesc securitatea socială în Franța sunt următoarele:

Ramura asigurărilor de boală

Ramura asigurărilor de boală acoperă cheltuielile de sănătate ale asiguraților și garantează accesul la asistență medicală. Aceasta se concentrează asupra prevenției și contribuie la reglementarea sistemului de sănătate francez. În plus, ramura de asigurări de sănătate promovează, de asemenea, accesul la asistență medicală pentru cei mai defavorizați și contribuie la funcționarea instituțiilor medico-sociale. Aceasta acoperă o gamă largă de riscuri sociale, cum ar fi boala, maternitatea, invaliditatea sau decesul. Ramura asigurărilor de sănătate este, de asemenea, responsabilă de „gestionarea riscurilor”, care constă în controlul evoluției cheltuielilor, îmbunătățind în același timp starea de sănătate a populației.
În Franța, regimul general acoperă 89% din populație, adică peste 58 de milioane de persoane. Acesta se referă la angajații din sectorul privat (industrie, comerț și servicii).

Ramura asigurărilor de familie

Această ramură a securității sociale din Franța gestionează prestațiile familiale. Misiunea sa este de a reduce inegalitățile în ceea ce privește nivelul de trai între familii în funcție de numărul de copii. Ramura familiei oferă sprijin în 4 domenii principale:
– Sprijinirea familiilor în viața lor de zi cu zi,
· Maternitatea,
· Accesul la locuință,
· Lupta împotriva precarității sau dizabilității.

Ramura accidentelor de muncă și bolilor profesionale

Această ramură gestionează riscurile profesionale cu care se confruntă lucrătorii: accidente de muncă, accidente de deplasare și boli profesionale. Despăgubește victimele și stabilește contribuția respectivă a companiilor la finanțarea sistemului. În plus, utilizează o politică de prevenire a riscurilor profesionale care are ca scop îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor.

Ramura asigurării de bătrânețe și văduvie

Ramura de pensionare este responsabilă cu plata pensiilor către pensionarii din industrie, servicii și comerț. Aceasta este prezentă încă de la primul loc de muncă și îi urmărește pe angajați pe tot parcursul carierei lor pentru a-i ajuta să se pregătească pentru pensionare.

Ramura de colectare a contribuțiilor

Această ramură a securității sociale din Franța este responsabilă de colectarea contribuțiilor sociale și de redistribuirea acestora către alte ramuri. Ramura de colectare a contribuțiilor gestionează, de asemenea, fluxul de numerar al asigurărilor sociale. Rolul său este de a controla și de a lupta împotriva muncii ilegale. În plus, această ramură modernizează și simplifică serviciile oferite contribuabililor, gestionarea schemelor de reducere a contribuțiilor sociale, precum și producerea și analiza datelor economice de referință.

Ce este CPAM în Franța?

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) gestionează ramura asigurărilor de sănătate a regimului general. Aceasta se ocupă de sănătate, viața profesională și viața personală. Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) este un organism de drept privat care îndeplinește o misiune de serviciu public.
Este important să se facă distincția între CPAM și sistemul de securitate socială, deoarece cele două sunt adesea confundate, CPAM fiind doar o componentă a sistemului de securitate socială, cunoscut și sub numele de „Sécu”. În cadrul sistemului de securitate socială, Assurance Maladie gestionează ramurile de boală și de accidente de muncă în numele regimului general.

Care este mai exact rolul CPAM în Franța?

CPAM este un intermediar între asigurat și Casa de Asigurări de Sănătate care poate gestiona mai multe misiuni, cum ar fi:
Gestionarea afilierii persoanelor asigurate la sistemul de asigurări de sănătate;
Gestionarea drepturilor de asigurare ale persoanelor asigurate social;
Gestionarea îngrijirilor, dar și teletransmiterea rambursărilor către societățile de asigurări mutuale și societățile de asigurări de sănătate complementare;
Rambursarea cheltuielilor medicale și plata indemnizațiilor zilnice, precum și plata în avans a cheltuielilor, dacă este necesar;
Stabilirea unui plan de acțiune pentru gestionarea riscurilor cu profesioniștii din domeniul sănătății;
Punerea în aplicare a campaniilor de prevenire pentru a îmbunătăți prevenirea și comunicarea în domeniul sănătății;
Punerea în aplicare a unei politici de sănătate și de acțiune socială prin intermediul ajutoarelor individuale acordate persoanelor asigurate sau al ajutoarelor colective acordate asociațiilor.

CPAM poate avea, de asemenea, un rol de supraveghere în ceea ce privește :

Parcursul de îngrijire – verificarea respectării acestuia și a caracterului adecvat al concediului de odihnă;
Depistarea fraudelor – autorul trebuie (în toate cazurile) să plătească taxele neplătite sau să restituie sumele plătite în plus.

Doriți să aflați mai multe despre asigurarea de sănătate în Franța? Accesați http://ameli.fr/

Ce este expatrierea pentru securitatea socială franceză?

Expatrierea este actul de a părăsi propria țară pentru o alta. În momentul în care un lucrător vine să lucreze în Franța în calitate de expatriat, acesta nu va mai fi acoperit de sistemul de securitate socială din țara sa de origine, ci va fi atașat în mod obligatoriu la sistemul francez de securitate socială, iar contribuțiile sale de securitate socială asupra salariului sunt utilizate, în parte, pentru a finanța afilierea la CPAM. Nu există nicio limită în ceea ce privește durata expatrierii.
Lucrătorii expatriați în Franța sunt afiliați la sistemul francez de asigurări de sănătate și nu mai beneficiază de protecția socială din țara lor de origine. Familiile acestora pot fi, de asemenea, atașate la același sistem, dar în anumite condiții.

Care sunt demersurile pentru a se înscrie în sistemul francez de asigurări de sănătate?

Este responsabilitatea angajatorului să facă demersurile necesare pentru deschiderea drepturilor în cadrul sistemului francez de asigurări de sănătate. După îndeplinirea acestor formalități, lucrătorul va obține un număr de securitate socială francez. Aceștia își pot crea apoi un cont ameli și pot comanda un card Vitale. Prin urmare, cheltuielile medicale în Franța îi sunt rambursate. Pentru a fi rambursat, acesta trebuie să desemneze un medic de familie.

Ce se întâmplă în cazul în care nu avem un medic de familie în Franța?

Nu este obligatoriu să aveți un medic de familie în Franța, dar dacă nu este declarat un medic de familie, persoana asigurată nu respectă parcursul de îngrijire coordonată și, prin urmare, va fi mai puțin bine rambursată de Assurance Maladie (cu excepția persoanelor sub 16 ani).

Atunci când pacientul se află în afara parcursului de îngrijire, rata de rambursare a asigurărilor sociale (BRSS) scade de la 70% la 30%. În plus, lipsa unui medic de familie poate avea consecințe semnificative pentru sănătatea unei persoane, deoarece medicul de familie este cel care se ocupă de dosarele medicale ale pacienților, coordonează parcursul de îngrijire, trimite pacienții la un specialist dacă este necesar și centralizează recomandările celorlalte cadre medicale. El joacă un rol important pentru pacienții care sunt în ALD, deoarece el este cel care stabilește protocolul de îngrijire.

Ce se întâmplă dacă un lucrător provine dintr-o țară din UE/SEE și continuă să locuiască în această țară în timp ce lucrează în Franța?

Chiar dacă lucrătorul are statut de expatriat și nu mai este afiliat la sistemul de asigurări de sănătate din țara sa de reședință, îngrijirile primite în statul său de reședință pot fi acoperite de formularul S1. Acesta trebuie să depună o cerere la CPAM din localitatea în care își are sediul social societatea care îl angajează și să o trimită organismului competent din țara sa de reședință. Acesta din urmă îi va acoperi costurile de sănătate.
Asigurarea de sănătate franceză poate lua în considerare perioadele de asigurare, de muncă sau de rezidență realizate în țara de origine a lucrătorului expatriat pentru a le lua în considerare la stabilirea dreptului la prestații de asigurare de boală, de maternitate și de deces în Franța. Pentru a face acest lucru, trebuie să se adreseze casei de asigurări de sănătate din țara sa de origine pentru formularul S041 „Atestat privind cumulul perioadelor de asigurare, de muncă sau de rezidență”.

Ce protecție există pentru familia care însoțește lucrătorul expatriat în Franța?

În cazul în care familia lucrătorului locuiește în Franța de mai mult de 3 luni, membrii acesteia sunt acoperiți de asigurarea de sănătate franceză și beneficiază de toate prestațiile în natură prevăzute de legislația franceză: asistență medicală, tratament medical, spitalizare.
În cazul în care membrii familiei continuă să locuiască în țara de origine a lucrătorului, care este membră a UE/SEE, aceștia pot fi rambursați pentru îngrijirile care le-au fost acordate în această țară, prin depunerea unui formular S1, furnizat de casa de asigurări de sănătate franceză, la organismul de asigurări de sănătate din țara de reședință.
În cazul în care familia continuă să locuiască în țara de origine a lucrătorului, care are un acord bilateral de securitate socială cu Franța, se poate prevedea acoperirea cheltuielilor de sănătate.

Cum funcționează rambursarea cheltuielilor medicale în Franța?

Sistemul francez de securitate socială rambursează cheltuielile medicale ale lucrătorului expatriat până la limita tarifelor de bază ale Assurance Maladie și a cheltuielilor efectuate și îi plătește indemnizații zilnice în caz de boală sau de accident de muncă.

Cum funcționează rambursarea cheltuielilor medicale în țara de origine?

În cazul în care lucrătorul a furnizat un formular S1 la fondul de asigurări de sănătate din țara sa de reședință din UE/SEE, acesta din urmă poate rambursa cheltuielile medicale în conformitate cu propriile proceduri.

De asemenea, lucrătorul poate alege să fie rambursat de către asigurarea de sănătate franceză. În acest caz, acesta trebuie să trimită facturile achitate și dovada plății, împreună cu formularul S3125 Tratament primit în străinătate – declarație pe care trebuie să o completeze persoana asigurată (PDF),la casa de asigurări de sănătate a acesteia în Franța. Acesta va fi rambursat pe baza tarifelor de securitate socială în vigoare în Franța și în limita cheltuielilor efectuate.

În cazul în care țara de origine a încheiat un acord bilateral de securitate socială cu Franța,condițiile de rambursare pot fi consultate pe site-ul Cleiss.

Ce procedură trebuie urmată în cazul unui concediu medical sau al unui accident de muncă/deplasare în Franța?

În caz de boală, medicul lucrătorului expatriat poate elibera o rețetă pentru concediu medical.

În cazul în care lucrătorul este victima unui accident la locul de muncă sau în drum spre locul de muncă, acesta trebuie să declare acest lucru la casa sa de asigurări de sănătate din Franța, pentru ca aceasta să îi poată rambursa cheltuielile de sănătate și să îi plătească indemnizațiile zilnice.

În concluzie, lucrătorii străini ar trebui să fie conștienți de modul în care funcționează sistemul de sănătate francez înainte de a ajunge în Franța, pentru a face cea mai bună alegere pentru ei și pentru familiile lor. Se știe că sistemul de sănătate francez oferă numeroase avantaje și este considerat unul dintre cele mai bune din Europa.

#La AB2PRO vă informăm despre toți pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a veni în Franța și ne ocupăm, la cererea dumneavoastră, de procedurile administrative de înregistrare la sistemul de securitate socială.

Poate v-ar interesa aceste articole

Saint-Malo, între istoria maritimă și delicii bretone : un traseu turistic de neuitat pentru membrii AB2PROTEAM

Descoperiți orasul Saint Malo grație unui traseu turistic unic special conceput pentru angajații noștri interimari care doresc să descopere oraș...

Citiți mai mult
DECLARAȚIA PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT IN FRANTA

Administrația franceză are regulile ei.... nu foarte simple ! Dar, din fericire pentru voi, am pregătit un articol foarte detaliat ca să fiți la ...

Citiți mai mult
Orașul Tours, o Vizită Istorică și Gurmandă : Traseul Turistic Integral

Vă invităm să descoperiți orașul istoric Tours urmând acest traseu care vă va purta în trecutul său medieval și gastronomic.

Citiți mai mult
Les Sables d’Olonne, între plajă și plăcere : un traseu turistic de neuitat pentru membrii AB2PROTEAM

Les Sables d'Olonne sunt bijuteria însorită a coastei Atlantice ! Între străzile pitorești și întinsele plaje de nisip auriu veți fi agreabil ...

Citiți mai mult
Uploading